Ympäristövastuu


S-ryhmän yhteisenä tavoitteena on olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Se vaatii meiltä tekoja joka päivä.

Vähennämme hävikkiä, edistämme kiertotaloutta ja kestävää kulutusta sekä tehostamme energiankäyttöämme. Ympäristön hyväksi tehtävä toiminta on jatkuvaa hävikin ja jätteiden määrän hallintaa sekä energian käytön tehostamista.

Näin etenemme kohti hiilinegatiivisuutta:

  • Laitamme päästömme kuriin: Tavoitteenamme on vähentää oman toimintamme ilmastopäästöjä 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä
  • Kaikki käyttämästämme sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä viimeistään vuoden 2030 lopusta lähtien.
  • Investoimme monipuolisesti energiatehokkuuteen: uusimme kylmälaitteemme, optimoimme valaistusta, hyödynnämme hukkalämpöä, edistämme uusiutuvan energian tuotantoa esimerkiksi uusilla aurinkopaneeleilla.
  • Loput päästöistä kompensoimme hiiltä sitomalla.

 

Toteutamme kiertotalouteen sisältyvää raaka-aineiden ja resurssien tehokasta käyttöä monella tavalla. Keskiössä ovat jätteiden kierrätys, hävikin hallinta sekä kuluttajille tarjottavat ratkaisut. Kartoitamme jatkuvasti kiertotalouteen liittyviä uusia toimintamalleja, joilla arvokkaat raaka-aineet ja resurssit saadaan pysymään kierrossa entistä pidempään ja tehokkaammin. Tällä hetkellä noin 95% jätteistämme  kierrätetään.