Hallinto ja johto


Osuuskauppa PeeÄssän toiminta-ajatus on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. PeeÄssän omistaa lähes 128 000 savolaista asiakasomistajaa. Pohjois-Savossa yli neljällä kotitaloudella viidestä on vihreä S-Etukortti käytössään.

PeeÄssän päätöksentekomallissa asiakasomistajat valitsevat vaaleissa joka neljäs vuosi 60-jäsenisen edustajiston. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on vaaleissa yksi ääni. Edustajat valitaan vaalijärjestyksen mukaisesti suhteellista vaalitapaa noudattaen.

Hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 valitsee edustajisto. Kaksi muuta jäsentä on osuuskaupan henkilöstön valitsemia. Hallintoneuvostoon tulee valita ensisijaisesti sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus. Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että hallintoneuvosto edustaa kattavasti koko toimialuetta ja huomioi riittävän tasapuolisesti jäsenkunnan rakennetta. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain erovuorossa on kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä.

Hallituksen muodostavat osuuskaupan toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja.

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa osuuskaupan toimintaa lain, osuuskaupan sääntöjen sekä hallintoelimien päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Osuuskaupan eri hallintoelinten tarkempi tehtäväkuvaus on esitetty tässä samassa osiossa.

PeeÄssä_Hallinto_2024

Osuuskauppa PeeÄssän säännöt