Sponsorointi


Haluamme kantaa vastuuta maakunnan ja alueiden pitkäjänteisestä kehittämisestä ja toiminnan vireydestä.

Yhteistyön ja –toiminnan tulee tuottaa etuja ja palveluja asiakasomistajille. Toiminta-ajatuksestamme "Tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajalle" lähtevä vaatimus edellyttää, että asiakasomistajat voivat hyötyä tavalla tai toisella myös sponsoroinnin tuomista eduista.

Tavoitteenamme on sponsoroitavan kohteen toiminnan aktivointi ja mahdollistaminen. Tukemme pääpaino on lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan tukemisessa sekä sellaisten tapahtumien ja kulttuurin tukemisessa, jotka koskettavat mahdollisimman montaa asiakasomistajaa.

Liiketoiminnallisesti toimivien toimijoiden kanssa teemme sponsorointia busineksen lähtökohdista. Yhteistyösopimukseen sisällytetään myös kaupallisia tavoitteita.

Kohteinamme voi ja tulee olla sekä isoja että pieniä toimijoita ympäri maakuntaa. Yksittäisiä urheilijoita emme lähde tukemaan. Yhteistyösopimus tehdään aina yksittäisten jouk­kuei­den sijaan seu­ro­jen kanssa.

Päättäessämme sponsorointikohteita valintaa tehdään edellä mainittuja periaatteiden kautta. Kaikessa osuuskauppa ei voi olla mukana, jolloin myös kielteisiä päätöksiä tulee.

Kaikki hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Kuitenkin meille tulee moni­sa­ta­ker­tai­nen määrä eri­lai­sia tuki­ha­ke­muk­sia suh­teessa mah­dol­li­suuk­siin olla mukana, olemme tas­a­puo­li­suu­den nimissä lin­jan­neet tuki­po­li­tiik­kamme ja jou­dumme jättämään ison osan hyvistä hake­muk­sista tukemme ulkopuolelle. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen peeassa.aop@sok.fi.

Hakemukset käsitellään kerran kuukaudessa.