Sponsorointi

PeeÄssä haluaa kantaa vastuuta maakunnan ja alueiden pitkäjänteisestä kehittämisestä ja toiminnan vireydestä.

Yhteistyön ja –toiminnan tulee tuottaa etuja ja palveluja asiakasomistajille. PeeÄssän toiminta-ajatuksesta "Tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajalle" lähtevä vaatimus edellyttää, että asiakasomistajat voivat hyötyä tavalla tai toisella sponsoroinnin tuomista eduista.

Sponsoroitavan kohteen toiminnan aktivointi ja mahdollistaminen. Tukemme pääpaino on lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan tukemisessa sekä sellaisten tapahtumien ja kulttuurin tukemisessa, jotka koskettavat mahdollisimman montaa asiakasomistajaa.

Liiketoiminnallisesti toimivien toimijoiden kanssa sponsorointia tehdään busineksen lähtökohdista. Yhteistyösopimukseen sisällytetään myös kaupallisia tavoitteita.

Kohteina voi ja tulee olla sekä isoja että pieniä toimijoita ympäri maakuntaa. Yksittäisiä urheilijoita emme ole lähteneet tukemaan. Yhteistyösopimus tehdään aina yksittäisten jouk­kuei­den sijaan seu­ro­jen kanssa.

PeeÄssän päättäessä sponsorointikohteita valintaa tehdään edellä mainittuja periaatteiden kautta. Kaikessa osuuskauppa ei voi olla mukana, jolloin myös kielteisiä päätöksiä tulee.

Täytä sähköinen yhteistyöhakemus TÄSTÄ.

 

Hakemukset käsitellään kerran kuukaudessa.

Kaikki hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Kuitenkin meille tulee moni­sa­ta­ker­tai­nen määrä eri­lai­sia tuki­ha­ke­muk­sia suh­teessa mah­dol­li­suuk­siin olla mukana, olemme tas­a­puo­li­suu­den nimissä lin­jan­neet tuki­po­li­tiik­kamme ja jou­dumme jättämään ison osan hyvistä hake­muk­sista tukemme ulkopuolelle.