Hallitus


PeeÄssän hallitukseen kuuluu 5 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Mikko Junttila. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös hallintoneuvoston puheenjohtajat. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

Hallituksen tehtävät ovat:
- huolehtia hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- päättää osuuskaupan strategiasta, tavoitteista ja toimintasuunnitelmista
- päättää investoinneista

Hallituksen tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Se huolehtii osuuskaupan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hoitaa osuuskaupan asioita lakien, näiden sääntöjen, edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

PeeÄssän hallituksen jäsenet ovat 1.1.2024 alkaen:

Mikko Junttila

puheenjohtaja
toimitusjohtaja
Kuopio

Arto Herranen

diplomi-insinööri
Siilinjärvi

Piia Puotinen

toimitusjohtaja
Varkaus

Johanna Lehtonen

Toimitusjohtaja
Sonkajärvi

Lauri Kerman

KTM
Kuopio