Hallitus

PeeÄssän hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Mikko Junttila. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös hallintoneuvoston puheenjohtajat. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa.

Hallituksen tehtävät ovat:
- huolehtia hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- päättää osuuskaupan strategiasta, tavoitteista ja toimintasuunnitelmista
- päättää investoinneista

PeeÄssän hallituksen jäsenet ovat 1.1.2023 alkaen:

  • Lehtonen Johanna, toimitusjohtaja, Iisalmi
  • Herranen Arto, diplomi-insinööri, Siilinjärvi
  • Kettunen Antti, tehtaanjohtaja, Varkaus
  • Kerman Lauri, KTM, Kuopio
  • Junttila Mikko, toimitusjohtaja, Kuopio (pj.)