Edustajisto


Mikä on edustajisto?

Osuuskaupan jäsenten päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta edustajisto. Osuuskaupan jäsenet valitsevat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisesti osuuskaupan jäsenten keskuudesta. Edustajistoon valitaan 60 jäsentä. Lisäksi valitaan varajäseniä vaalijärjestyksen mukaisesti.
Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajiston jäsenten toimikausi alkaa ja edellisen edustajiston toimikausi päättyy, kun vaalilautakunta on julistanut vaalin tuloksen.

PeeÄssän edustajistoon kuuluu 60 varsinaista jäsentä. Edustajisto valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

 

Edustajiston tehtävät:

  • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • päättää vastuuvapauden myöntämisestä
  • päättää sääntömuutoksista
  • valitsee hallintoneuvoston
  • valitsee tilintarkastajat

PeeÄssä_Hallinto_2024