PeeÄssän sähkö on täysin päästötöntä ja 40 % tuulesta temmattua


13.5.2022

PeeÄssän käyttämä sähkö on sataprosenttisesti päästötöntä ja yksinomaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua. S-ryhmän omista tuulipuistoista saadaan jo 40 prosenttia PeeÄssän sähköstä.

PeeÄssän toiminnasta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet viime vuosina pitkin harppauksin, vuosina 2015–2020 peräti 64 prosenttia. Päästöjen nopeassa pudottamisessa keskeisin tekijä on ollut siirtyminen vuonna 2019 yksinomaan uusiutuvan sähkön käyttämiseen.

Tuulivoimalla yli 1 000 omakotitalon kulutusta vastaava määrä sähköä

PeeÄssän kaupoissa, liikennemyymälöissä, ravintoloissa ja hotelleissa kulutetusta sähköstä tuotetaan tuulivoimalla tänä vuonna noin 40 prosenttia. Tuulisähkön tuottaja ja toimittaja on SOK:n ja alueosuuskauppojen yhdessä eri suuruisilla osuuksilla omistama energiayhtiö S-Voima Oy. PeeÄssän sähkön vuosikulutus on 47,8 gigawattituntia, josta tuulesta tulee voimayhtiön omistusosuuden perusteella 19,1 GWh:ta. Se vastaa yli tuhannen sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuosikulutusta (19 000 kWh).

– Tuulivoiman lisäksi PeeÄssän käyttämää sähköä saadaan toimipaikkojen katoille rakennetuista aurinkovoimaloista, joiden määrä on nopeasti kasvanut. Loppuosa tarvittavasta sähköstä tuotetaan alkuperätakuulla varmennetulla vesivoimalla, kuvailee S-Voiman toimitusjohtaja Mikko Halonen.

Loka-maaliskuu on tuulisinta aikaa

S-ryhmä on tällä hetkellä Suomen kolmen suurimman tuulisähkön tuottajan joukossa.

Ensimmäinen tuulivoimala on valmistunut vuonna 2009 ja ensimmäinen tuulipuisto kaksi vuotta myöhemmin. Kaiken kaikkiaan S-ryhmä on ollut mukana mahdollistamassa yli 130 tuulivoimalan rakentamista Suomeen kuluneiden reilun kymmenen vuoden aikana. Tänä päivänä S-ryhmälle sähköä tuottavia tuulivoimaloita on 63 neljässä tuulipuistossa, jotka sijaitsevat länsirannikolla Porin yläpuolella Siikaisissa, Oulun alapuolella Raahessa sekä Peräpohjolassa Simossa.

– Simon Sarvisuon 27 voimalan tuulipuisto on valmistunut tämän vuoden alussa ja saatu kevään mittaan täyteen tuotantoon. Tuulivoiman kannalta tuottoisimpia eli tuulisimpia ovat talvikuukaudet lokakuulta maaliskuulle. Ero on huomattava aurinkoiseen kesäaikaan verrattuna. Kaupparyhmälle sopii hyvin toisiaan täydentävien tuulivoiman ja aurinkovoiman yhdistelmä, Mikko Halonen toteaa.

Uusinta teknologiaa edustavista suurvoimaloista koostuva Sarvisuon tuulipuisto tuottaa yksinään noin puolet koko S-ryhmän vuotuisesta sähköntarpeesta. Voimaloiden korkeus on 247 metriä ja roottorin halkaisija 162 metriä. Tuulipuiston kokonaisteho on 151 megawattia.

Kun mukaan lasketaan S-Voiman kolme muuta puistoa, tuulivoimakapasiteetti nousee noin 270 megawattiin ja yhteenlaskettu vuosituotanto arviolta noin 800 gigawattituntiin. Vertailun vuoksi: Kuopion Haapaniemen voimalaitoksen sähkön vuosituotanto on kaksi-kolme kertaa vähemmän, Kuopion Energian verkkosivujen mukaan 300–350 GWh.

Tuulisähköä vain omaan käyttöön, ei myyntiin

Mikko Halonen korostaa, että S-Voiman tuulipuistot jauhavat uusiutuvaa sähköä vain ja ainoastaan osuuskauppojen omaan tarpeeseen. Sähköä ei myydä kilowatinkaan vertaa S-ryhmän ulkopuolelle.

– Sähkön jatkuvasti kallistuessa S-ryhmässä ryhdyttiin 2000-luvun loppupuolella pohtimaan, miten voidaan varmistaa, etteivät energiakustannukset karkaa kokonaan käsistä. Erityisesti suurin toimialamme päivittäistavarakauppa tarvitsee paljon sähköä, jonka joudumme joko ostamaan ulkopuolelta tai tuottamaan itse. Päädyimme siihen, että investoimalla itse voimme parhaiten varmistaa, että käyttämämme sähkö on hinnaltaan kilpailukykyistä ja se on tuotettu kestävästi.

Lisää s-ryhmäläistä tuulivoimaa on jo suunnitteilla.

– Tuulipuistohankkeiden jalalle laittaminen kestää pitkän tovin, mutta investointiesitys uudesta noin 14 voimalan ja 100 megawatin kokonaistehon tuulipuistosta tullaan tekemään osuuskaupoille tämän vuoden aikana. Uusi puisto on tulossa nykyisten tapaan länsirannikolle, Eurajoelle lähelle Olkiluotoa, Mikko Halonen kuvailee.

Lisää aiheesta: Kohti nollarajaa – PeeÄssä lisää hiilidioksidipäästötöntä energiaa