Osuuskauppa PeeÄssä harkitsee toimintojensa uudelleenorganisointia


2.11.2023

Osuuskauppa PeeÄssän asiakasomistajia edustava hallintoneuvosto hyväksyi joulukuussa 2022 PeeÄssän uuden strategian vuosille 2023-2027. Strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi sekä asiakastarpeiden, ihmisten työlleen asettamien odotusten ja ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa PeeÄssässä harkitaan nyt liikenteen energioihin, yksittäisiin liikennekaupan tehtäviin, liiketoiminnan tukitoimintoihin sekä asiakasomistaja- ja S-pankkipalveluihin liittyvien tehtävien uudelleen organisointia. Toiminnan suunnitellun uudelleenorganisoitumisen vuoksi Osuuskauppa PeeÄssä on käynnistänyt muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluesityksen kohteena on 41 henkilöä.

Työnantajan tavoitteena on, että työntekijöitä ei jouduta mahdollisen uudelleenorganisoitumisen yhteydessä irtisanomaan, vaan kaikille pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan uutta työtehtävää. Osuuskauppa PeeÄssällä on tällä hetkellä 2 130 työntekijää.  

 

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

 

toimitusjohtaja Mikko Junttila

mikko.junttila@sok.fi

044 7197 200

 

henkilöstöjohtaja Tiina Tolvanen

tiina.tolvanen@sok.fi

050 4686 686