Minkälaisia työtehtäviä ja urapolkuja kauppa tarjoaa?


19.10.2023

Pohjois-Savon peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat pääsivät tutustumaan kaupan opoTET-päivän aikana alan työmahdollisuuksiin sekä PeeÄssän tarjoamiin monimuotoisiin urapolkuihin.

Teksti: Kristiina Tammitie | Kuvat: Pentti Vänskä

Kaupan liitto ja Erikoiskaupan liitto Etu ry. järjestivät Kuopiossa uudenlaisen Kaupan opoTET-päivän, joka kokosi yhteen reilut parikymmentä Pohjois-Savon opinto-ohjaajaa useista eri oppilaitoksista. Päivän tavoitteena oli päivittää opinto-ohjaajien tietoja kaupan alasta työllistäjänä ja esitellä alan monipuolisia työtehtäviä sekä vaihtelevia urapolkuja.

– Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä, sillä se työllistää noin 291 000 ihmistä. Kauppa on myös suurin nuorten työllistäjä, sillä joka viides alle 25-vuotias työssäkäyvä nuori työskentelee kaupan alalla. Kauppa on alana monipuolinen ja laaja, ja se tarjoaa kirjon erilaisia töitä perusamamtreista asiantuntijoihin sekä päällikkö- ja johtotehtäviin, Kaupan liiton koulutusasiantuntija Moona Naakka selvitti.

Digitalisaatio, automaatio ja alati kasvava tietoisuus vastuullisuudesta vaikuttavat kaupan alaan vahvasti. Erikoiskaupan liiton Etu ry:n tuoreessa kuluttajatutkimuksessa korostuvat vihreä siirtymä ja vastuullisuusteemojen merkitys.

– 34 prosenttia vastaajista kiinnittää huomioita tuotteen vastuullisuuteen usein tai aina ostopäätöksessään, 33 prosenttia on valmis maksamaan korkeampaa hintaa vastuullisesti tuotetusta tuotteesta ja 60 prosenttia ostaa tavaroita tai vaatteita second handina / käytettynä vähintään vuosittain, Etun viestintäasiantuntija Kinja Pakarinen kuvaili.

 

Osaamista tarvitaan enemmän

Työt ja työnkuvat kaupassa ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan jatkossakin, jolloin myös uuden osaamien tarce kasvaa. Ammatillista koulutusta ja korkeakoulutusta vastaavien tehtävien osuuden on arvioitu kasvavan. Samalla matalan osaamistason tehtävissä työskenteleviin kohdistuu merkittävä lisä-, täydennys- ja uudelleenkoulutustarve.

– Alalla tarvitaan tällä hetkellä erityisesti asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistaitoja, kykyä ja halua kehittää omaa osaamista ja ammattitaitoa, sosiaalisia kykyjä, myynti- ja markkinointiosaamista, ongelmanratkaisujataitoja ja luovaa ajattelukykyä sekä kykyä sopeutua muutokseen.

Suurin osaajapula koskee kaupan alan uudistumiseen vaatimaa erityisosaamista, liittyen teknologian kehittymiseen, verkkokauppaan, data-analytiikkaan ja markkinointiin.

– Tulevaisuuden kaupassa tarvitaan myös yritysvastuuseen, ilmastotyöhön ja kiertotalouteen liittyvää osaamista, Moona Naakka totesi.

 

Yksilölliset toiveet huomioidaan työtuntien määrässä

OpoTET-päivän yritysvierailu vei opinto-ohjaajat tutustumaan PeeÄssään ja Kuopion Prismaan. Vierailua emännöineet Prisma-johtaja Kirsi Jeskanen, Sale-ryhmäpäällikkö Jetta Pöyhönen ja poolipäällikkö Kaisa Ripatti kertoivat aluksi omista urapoluistaan osuuskaupassa. Kuten PeeÄssän esihenkilöt yleensäkin, he ovat aloittaneet osuuskauppauransa perustehtävistä, opiskelleet työn ohessa ja edenneet urallaan uusiin ja haastavampiin tehtäviin.

Jetta Pöyhönen muistuttu, että PeeÄssä on hyvin merkittävä nuorten työllistäjä.

– Meillä on yli kaksi tuhatta työntekijää ja heistä 31 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Haluamme olla joustava työnantaja, joka huomioi jokaisen työntekijän elämäntilanteen sekä toiveet työtuntien määrästä. Yksi tekee toiveidensa mukaisesti töitä muutaman tunnin viikossa opiskelun ohessa, kun taas toiselle tarjoamme kattavan työsuhteen, jossa työtunnit kertyvät yhdestä tai useammasta toimipaikasta.

Esihenkilöt kiinnittävät huomiota myös työssä jaksamiseen, samoin esimerkiksi siihen, etteivät opiskelijat tee liikaa töitä opiskelun kustannuksella.

– 15–30-vuotiaat tarvitsevat aiempaa enemmän koutsaamista myös arjen hallinnassa. Työntekijöiden kanssa pitää ottaa yhä useammin puheeksi riittävän nukkumiseen ja terveellisen syömiseen liittyviä aiheita.

 

Kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot tärkeitä

Kirsi Jeskanen muistutti, että kaupan alan suuret muutokset vaikuttavat työn sisältöön, ei määrään. Nykypäivän ja tulevaisuuden työ kaupassa on entistä monipuolisempaa ja vaihtelevampaa.

– Esimerkiksi itsepalvelukassojen on pelätty vähentävän kaupan töitä. Näin ei todellakaan ole, sillä itsepalvelukassojen käyttöönoton jälkeen meille Prismaan on palkattu 30 uutta työntekijää. Kauppa digitalisoituu ja työtehtävät muuttuvat, mutta pysyviä asioita meillä ovat asiakaskohtaamisten ja vuorovaikutustaitojen merkitys, osaamisen kasvattaminen sekä yhdessä tekemisen kulttuuri.

Opinto-ohjaajilta PeeÄssä sai ”ison plussan” kesärekryn toteutuksesta.

– Prosessi on selkeä ja sitä rummutetaan hyvin, arvioi kuului.

Kaisa Ripatti muistutti, että kesätyön ohella osuuskaupan urapolulle ovi voi aueta jo peruskoulun työelämään tutustumisjaksolla tai viimeistään ammatillisessa harjoittelussa, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi koulutus- tai oppisopimuksella.

– Koululaisten ja ammattiin opiskelevien harjoittelumahdollisuuksista löytyy lisää tietoa verkkosivuiltamme osoitteesta peeassa.fi/tyopaikat

Tutustumiskierros Prismassa oli opinto-ohjaajien mielestä tavattoman mielenkiintoinen. Varastotiloissa tavaran määrä sai ihmetystä osakseen.

Kauppa tarvitsee yhä enemmän osaamista

  • Ammatillisella koulutuksella kohti kaupan alaa
  • Ammatilliset perustutkinnot antavat hyvät valmiudet toimia kaupan alan perustehtävissä.
  • Alalle suuntaavia tutkintoja ovat mm. liiketoiminnan, tekstiili- ja muotialan, hius- ja kauneusalan, ravintola- ja cateringalan sekä tekniikan alojen perustutkinnot.
  • Ammattikorkeakoulututkinnolla kohti kaupan alaa
  • Ammattikorkeakoulututkinnot ovat polku kaupan alan asiantuntijatehtäviin.
  • Esimerkkejä alalle soveltuvista amk-tutkinnoista ovat liiketalouden, tekniikan, turvallisuuden ja riskienhallinnan sekä data-analytiikan tutkinnot.
  • Yliopistotutkinnolla kohti kaupan alaa
  • Yliopistotutkinnot antavat valmiudet kaupan alan vaativimpiin työtehtäviin eli asiantuntija- ja johtotehtäviin.
  • Esimerkkejä alalle soveltuvista tutkinnoista kauppatieteiden, tekniikan ja viestinnän tutkinnot.

OpoTET tarjosi opinto-ohjaajille paljon uutta tietoa kaupan alasta sekä PeeÄssän tarjoamista työmahdollisuuksista.
– Nyt ymmärtää vähän paremmin, miten monipuolista kaupan työ nykypäivänä on, opot kommentoivat kierroksen päätteeksi.