Ilouutisia, ylijäämänpalautusta on tulossa -PeeÄssä palauttaa asiakasomistajilleen lähes 15,2 miljoonaa euroa


24.3.2022

PeeÄssän edustajisto on eilen kokouksessaan vahvistanut 3% ylijäämänpalautuksen maksamisen. Asiakasomistajille palautetaan vuoden 2021 osalta yhteensä lähes 15,2 miljoonaa euroa.

Osuuskaupan tulosta käytetään aina asiakasomistajien hyväksi, joko toiminnan kehittämiseen investointeina tai ylijäämänpalautuksena. Nimensä mukaisesti osuuskaupan tulosta eli ylijäämää palautetaan osuuskaupan omistajille heidän ostojensa suhteessa. Ylijäämänpalautus on osuustoiminnan periaatteisiin kuuluva palkitsemismuoto, jonka suuruuteen jokainen asiakasomistaja voi omalla kohdallaan vaikuttaa keskittämällä ostoksiaan PeeÄssään.

Ylijäämänpalautuksen maksaminen ei ole itsestäänselvyys. Sen takana on vuosien määrätietoinen työ toimipaikoissa. Kustannustehokkaalla toiminnalla mahdollistetaan edulliset hinnat, hyvä palvelu ja myös ylijäämänpalautuksen maksaminen. Päätöksen ylijäämänpalautuksen maksamisesta tekee vuosittain aina osuuskaupan edustajisto hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen pohjalta.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Milloin ja mihin ylijäämänpalautus maksetaan?

Ylijäämänpalautus maksetaan PeeÄssän asiakasomistajien S-tileille perjantaina 20. toukokuuta 2022.

Mistä ylijäämänpalautusta kertyy?

Ylijäämänpalautusta maksetaan PeeÄssän toimipaikoista vuoden 2021 aikana tehdyistä Bonukseen oikeuttavista ostoista. Alkoholi ja tupakka sekä ostot yhteistyökumppaneilta eivät kerrytä ylijäämänpalautusta.