Sustainable Tahko


17.2.2020

20 Tahkon alueen matkailuyritystä on sitoutunut kestävän matkailun kehittämiseen allekirjoittamalla vastuullisen matkailun sitoumuksen. Lue lisää Tahkon vastuullisuusteoista:

Tahko – matkalla vastuullisempaan tulevaisuuteen

Kauniin ja vaihtelevan järvimaiseman syleilemä alueemme on jo lähtökohtaisesti erinomainen ympäristö kestävän matkailun toteuttamiseen. Alueestamme on helppo iloita vastuullisesti luonnon äärellä aikaa viettäen ja sen antimista nauttien. Kuitenkin kestävyys pidemmällä aikavälillä vaatii suunnitelmallisia ympäristöä kunnioittavia sekä hoivaavia toimia, erityisesti paikallisilta ihmisiltä ja yrityksiltä. Lisäksi on huomioitava myös taloudellinen sekä sosiokulttuurinen aspekti. Siksi Tahko haluaa alueena sitoutua yhä vahvemmin vaalimaan ympäristöä ja mahdollistamaan tämän myös kaikille täällä matkaileville.

13.2. Tahkon alueen yrittäjät allekirjoittivat vastuullisuussitoumuksen, joka vahvistaa, että olemme sitoutuneet työskentelemään yhdessä ja pitkäjäntäisesti kestävämmän matkailun puolesta.

Sitoumuksen keskeiset periaatteet:

 1. Viestimme jo tehdyistä kestävän matkailun teoista aktiivisesti matkailijoille ja muille sidosryhmille.
 2. Edistämme sujuvien julkista liikennettä hyödyntävien matkaketjujen syntymistä. Kannustamme asiakkaita kulkemaan Tahkolla kävellen ja hyödyntämään skibussia sekä olemassa olevaa reittiverkostoa.
 3. Ohjeistamme ja opastamme majoittujia roskien lajittelussa sekä kierrätämme, lajittelemme ja vähennämme jätemäärää myös itse yhä enemmän. Varmistamme, että alueella on riittävä määrä ekopisteitä.
 4. Toteutamme energian ja vedenkulutuksen säästötoimenpiteitä ja kannustamme asiakkaita toimimaan näiden mukaisesti.
 5. Parannamme esteettömyyttä huomioiden eri kohderyhmät.
 6. Työllistämme paikallisia ja lisäämme ympärivuotisten työpaikkojen määrää yritysten välisen yhteistyön avulla.
 7. Toimimme yhteistyössä paikallisten kanssa osallistaen, yhdessä luoden ja tiedottaen mm. toteuttamalla yhteisiä tapahtumia, toimimalla yhteistyössä kyläyhdistysten, nuoriso- ja urheiluseurojen kanssa sekä kehittämällä reittejä, joista hyötyvät sekä paikalliset että vierailijat.
 8. Tunnemme alueen palvelu- ja tavarantuottajat ja hyödynnämme heidän tarjontaansa. Kannustamme myös matkailijoita ostamaan paikallisten tuottajien tuotteita.
 9. Kunnioitamme paikallista kulttuuria (perinteitä, historiaa ja tarinoita) ja hyödynnämme sitä osana palvelutarjontaa mahdollisimman aidosti.
 10. Olemme panostaneet turvallisuusasioihin ja varmistamme turvallisen toiminnan jatkossakin.
 11. Toimimme vuosi vuodelta yhä ympärivuotisemmin. Olemme kehittäneet mm. lumettoman ajan reittiverkostoamme, uusia tapahtumia ja aktiviteettituotteita kaikille vuodenajoille

Kannustamme myös asiakkaitamme sitoutumaan kestävämpään matkailuun. Voit allekirjoittaa vastuullisen matkailijan sitoumuksen Visit Finlandin -sivuilla

Vinkkejä vastuulliseen matkailuun löydät Kuopio-Tahkon sivuilta.

Lisätietoa Tahkon vastuullisuusteoista löydät puolestaan Tahko.com:n sivuilta.