Sipoon logistiikkakeskukselle korkea ympäristösertifikaatti


2.5.2019

S-ryhmän logistiikkayhtiön Inex Partners Oy:n päivittäistavaroiden logistiikkakeskus on saanut Excellent-tason ympäristösertifikaatin BREEAMilta (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method). Kyseessä on kansainvälinen kiinteistöjen luokitusjärjestelmä, jonka avulla esimerkiksi viranomaiset voivat vertailla muun muassa rakennusten energiatehokkuutta.

BREAAM-luokitusta arvioitaessa kiinnitetään huomiota johtamiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, energiaan, kuljetukseen, veteen, materiaaleihin, jätteeseen, maankäyttöön ja ekologisuuteen, päästöihin sekä innovaatioihin. Excellent-tason sertifikaatteja on Suomessa myönnetty aiemmin vain kolmelle uudisrakennuskohteelle.

Sipoon logistiikkakeskus saavutti korkeimmat pisteet – 75,5 % – Suomessa tähän mennessä BREEAM-sertifioiduista uudisrakennushankkeista. Päivittäistavaroiden logistiikkakeskus ylitti selvästi sertifikaatin vaatimukset, jotka koskevat muun muassa kiinteistön valaistuksia, äänitasoja, lämpötiloja, vedenkäyttöä, materiaalien matalaa ympäristökuormaa ja toisaalta hyvää kestävyyttä, jätekeräys- ja varastointitiloja sekä turvallista ja tehokasta henkilö- ja tavaraliikennettä alueella.

Energiaa uusiutuvasti

Vaiheittain käyttöön otettu logistiikkakeskus valmistui täyteen mittaansa kuluvan vuoden tammikuussa. Kestävän kehityksen tavoitteet huomioitiin jo sen suunnittelussa. S-ryhmän päivittäistavaroiden logistiikkakeskus on Suomen suurin rakennus, joten rakennushankkeen aikana saavutetuilla tuloksilla on ollut ympäristön näkökulmasta merkittäviä vaikutuksia. Erityistä huomiota kiinnitettiin kiinteistön ja alueen energiatehokkuuteen sekä uusiutuvan energian käyttöön.

– Rakennus hyödyntää geobiohybridilaitoksella tuotettua lämpöä sekä kylmäjärjestelmän hukkalämpöä. Pakkasvarastojen kylmäjärjestelmissä käytetään luonnollista, vähän ympäristöä kuormittavaa kylmäainetta. Järjestelmän kuluttama sähköenergia tuotetaan S-ryhmän omalla tuulivoimalla, sanoo tuotantojohtaja Tuukka Turunen Inex Partnersilta.

Myös materiaalivalinnoissa on kiinnitetty huomiota kestävyyteen. Rakennushankkeen aikana tontilla louhittua kiviainesta ei kuljetettu pois vaan se hyödynnettiin alueen täytöissä ja pohjarakentamisessa. Yli viisi vuotta kestäneen päivittäistavaran logistiikkakeskuksen rakentamisvaiheen aikana tuotetusta jätteestä hyötykäyttöön toimitettiin peräti 97 %.