PeeÄssän hiilinegatiivisuuden välitilinpäätös: Päästöt –80 %


15.6.2023

Osuuskauppa PeeÄssän omasta toiminnasta syntyvät päästöt ovat tänä vuonna 80 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2016, jolloin S-ryhmän yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin ensimmäisenä suomalaisyrityksenä hiilinegatiivisuuden saavuttaminen jo vuonna 2025. Kunnianhimoisen tavoitteen toteutuminen vaatii edelleen toimenpiteitä, mutta on saavutettavissa.
Teksti Kristiina Tammitie, kuvat Pentti Vänskä

 

– Me PeeÄssässä olemme omalta osaltamme vahvasti sitoutuneet S-ryhmän yhteiseen hiilinegatiivisuuden tavoitteeseen, sillä haluamme olla parhaan elämän edelläkävijä Savossa. Teemme aina parhaamme Pohjois-Savon eteen, sillä suurena toimijana meillä on suuri vastuu siitä, millaisen nykyhetken luomme ja millaisen perinnön jätämme jälkeemme. Alueen rohkeana edelläkävijänä emme sorru viherpesuun, vaan keskitymme tekemään aitoja tekoja panostaen maakuntamme elinvoimaisuuteen, paikalliseen hyvinvointiin ja ympäristömme huomiointiin, Osuuskauppa PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa ja ylläpitopäällikkö Jussi Lampinen korostavat.

 

Päästöistä leikattu neljä viidesosaa

PeeÄssän omasta toiminnasta syntyvät päästöt ovat tänä vuonna jopa 80 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2016, jolloin kunnianhimoinen tavoite asetettiin.

– Reilussa kuudessa vuodessa hiilijalanjälkemme on pudonnut noin 17 000 tonnista reiluun 2 500 tonniin, mikä vastaa enää 243 keskivertosuomalaisen 10 300 kilon vuosittaista hiilijalanjälkeä, Jussi kertoo.

 

PeeÄssä on ilmastotyössään poikkeuksellisen pitkällä, muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen, lauhde- ja maalämmön hyödyntämisen sekä jatkuvasti lisääntyneen tuuli- ja aurinkovoiman ansiosta.

– Käyttämämme sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvilla energiamuodoilla, pääosin S-ryhmän omalla päästöttömällä tuulivoimalla.

Tuulivoiman lisäksi PeeÄssän käyttämää sähköä saadaan toimipaikkojen katoille rakennetuista aurinkovoimaloista, joiden määrä on nopeasti kasvanut. Aurinkosähkön tuotto on tänä vuonna arviolta 1 800 megawattituntia, joka vastaa noin neljän S-marketin sähkön vuosikulutusta.

 

Hiilijalanjäljen pienentämisen pioneeri alallaan

Tehokkaimmat tavat säästää energiaa ja edistää päästöttömyyttä ovat päivittäistavarakauppojen kylmäkaappien ja altaiden ovittaminen sekä kylmälaitteiden lauhdelämpöä tehokkaasti hyödyntävien, lämpöpumpuilla toteutettujen energiankierrätysjärjestelmien asentaminen.

– Esimerkiksi Kuopion Prisman energian tarve putosi noin 40 prosenttia pari vuotta sitten toteutetun uudistuksen myötä. Olemme modernisoineet kylmäjärjestelmiämme ympäristölle haitattomiksi usean myymälän vuositahdissa. Parin, kolmen vuoden sisällä siirrymme yksinomaan hiilidioksidin käyttöön kylmän tuottamisessa. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, mutta suljetussa järjestelmässä se on myös verraton, luonnollinen kylmäaine.

 

Tomin ja Jussin mukaan päästöttömyyteen päästään vain pitkäjänteisellä työllä sekä jatkuvalla parantamisella. Ensimmäisen maalämpöön yhdistetyn, ympäristölle haitattoman kylmäjärjestelmän PeeÄssä otti käyttöön Kuopiossa S-market Keilankannassa Asuntomessujen alla jo vuonna 2010. Pian vastaava järjestelmä asennettiin myös Iisalmen Prismaan – huolimatta siitä, että tuolloin oli vielä vallalla yleinen käsitys, ettei hypermarket-kokoluokan myymälään voi järjestelmän mukanaan tuomia ovia kylmäkaappeihin laittaa.

– Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja toimineet pioneerina kaupan alalla ekologisuuden eteenpäin viemisessä. Ensi alkuun valintoja lähdettiin tosin tekemään taloudellisesta säästämisen näkökulmasta, mutta vuosien mittaan vastuullisuus ja ympäristöarvot ovat alkaneet painaa vaakakupissa yhä enemmän, Tomi kuvailee.

Investoimalla moderniin tekniikkaan ja uusiutuvaan energiaan on toiminnan aiheuttama hiilikuorma pienentynyt vuosi toisensa perään. Tämän vuoden loppuun mennessä PeeÄssällä on jo 30 täysin päästötöntä myymälä.

– Tänä vuonna otamme jälleen uusia edistyksellisiä ekologisuuden askelia, kun Break Sokos Hotel Tahkolle tulee nollapäästöiseen kasvihuonekaasuttomuuteen pohjautuva hotellihuoneiden jäähdytysjärjestelmä.

 

Vain sertifioitua vihreää kaukolämpöä

Osuuskaupan hiilidioksidipäästöttömyyden tiellä yksi keskeinen tekijä on paikallisilta energiayhtiöiltä ostettavan, lauhde- ja maalämmön rinnalla toimivan kaukolämmön lähteenä käytettävät energiamuodot.

– Edellytämme kaukolämmön toimittajiltamme ulkopuolisen ja riippumattoman tahon myöntämää sertifikaattia uusituvista energiapolttoaineista, ennen kuin listaamme kaukolämpöverkkoon kuuluvan kiinteistömme nollapäästöiseksi. Sertifikaatit ovat meille erittäin merkityksellisiä, sillä 60 kiinteistömme joukossa on vain muutamia sellaisia kohteita, joita ei ole liitetty kaukolämpöverkkoon, Jussi painottaa.

Savon Voiman kanssa PeeÄssällä on ollut vuoden 2021 alusta lähtien sertifioidun päästöttömän kaukolämmön käytöstä Kauko Vihreä -sopimus, joka koskee 12 toimipaikkaa Kuopion kaupunkialueen ulkopuolella.

– Tämän vuoden alussa vihreän kaukolämmön osuus kasvoi jo 85–90 prosenttiin, kun Kuopion Energia sai uusiutuvan lämmöntuotannon alkuperän todentavan Energiaviraston myöntämän sertifikaatin. Kuopion Prisma, Puijonsarvi, Sokos ja Pitkälahti siirtyivät käyttämään yleiskaukolämmön sijasta Kuopion Energian nollapäästöistä REHTI ekokaukolämpöä.

Sertifioidun vihreän kaukolämmön uusiutuvina lähteinä Savon Voima ja Kuopion Energia käyttävät puuperäisiä biopolttoaineita, biokaasua ja teollisuuden hukkalämpöä.

 

Kaukolämmön tuottaminen mahdollista

Tomi Vierimaa muistuttaa, että millään omilla toimenpiteillä ei täydelliseen hiilivapauteen ylletä. Päästöjen minimoimisen jälkeen jää vielä pieni määrä päästöjä kompensoitavaksi, esimerkiksi sitomalla ilmakehään tuotettua hiiltä metsiin tai maaperään.

– Yksi keino voisi olla myös se, että voisimme toimia kaukolämmön tuottajana verkon suuntaan kesäkuukausina, jolloin kylmälaitteidemme lauhdelämpöä ei tarvita kiinteistöjemme lämmittämiseen, kiinteistöpäällikkö pohtii.

– Uusiutuvaan energiaan perustuvaan kaukolämpöön siirtymisen myötä olemme ottaneet harppauksen lähemmäksi kunnianhimoisen tavoitteemme toteutumista, PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa ja ylläpitopäällikkö Jussi Lampinen arvioivat.