Osuuskauppa PeeÄssän majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialaa koskevat muutosneuvottelut päätökseen


4.3.2024

Osuuskauppa PeeÄssän tuotannollisista ja taloudellisista syistä 16.1.24 alkaneet majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialaa ja sen 460 henkilöä koskeneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen 4.3.2024. Neuvottelut olivat neliosaiset ja niiden aikana henkilöstön edustajat ja työntekijät toivat esille runsaasti hyviä havaintoja ja nostoja, jotka huomioidaan toimintaa uudelleen järjesteltäessä.

Muutosneuvottelujen taustalla on yhteiskunnan yleisen taloudellisen tilanteen mukanaan tuoma asiakkaiden kysynnän ja ostokäyttäytymisen muutos sekä osuuskaupan majoitus- ja ravitsemiskaupan toiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Osana isompaa toimialan kehittämiskokonaisuutta yhdeksi toimenpiteeksi tunnistettiin tarve tasapainottaa majoitus- ja ravitsemiskaupan olemassa oleva työvoimaresurssi ja työvoimatarve, mikä myös mahdollistaa uudelleenorganisoitumisen tavalla, joka tukee toimialan pääsyä osuuskaupan uudistetun strategian tavoitteisiin. Lisäksi tunnistettiin tarve muutosneuvotteluiden yhteydessä yhdenmukaistaa toimialan sopimuspalkkaisen henkilöstön palkkarakenne vastaamaan EU:n palkka-avoimuusdirektiivin ja osuuskaupan henkilöstöpolitiikan tavoitteita tasa-arvoisesta ja läpinäkyvästä palkkausmallista.

Muutosneuvottelujen tuloksena PeeÄssän majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialalla tehtäviä lakkautetaan 40 kappaletta, minkä lisäksi tuntivähennyksiä tulee 21 henkilölle. Uudelleen organisoitumisen myötä uusia tehtäviä syntyy 16 kappaletta. Palkkarakanteen muutoksia tulee 76 henkilölle. Tavoitteena on täyttää uudet tehtävät mahdollisimman pitkälti muutosneuvotteluiden piirissä olleilla henkilöillä. Lisäksi työsuhteen muutoksia kokevat henkilöt ovat etusijalla täytettäessä avoimia tehtäviä kaikilla Osuuskauppa PeeÄssän toimialoilla.

Neuvottelupäätökset tuovat mukanaan isoja muutoksia. Näitä päätöksiä ja muutoksia ei tehtäisi, elleivät ne olisi välttämättömiä tappiolliseksi kääntyneen liiketoiminnan tervehdyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että jatkossa toimiala säilyy terveenä ja vahvana palvelemaan niin pohjoissavolaisia kuin alueen matkailijoita.

 

Lisätietoja antavat:

Aleksi Vuorinne

majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja

aleksi.vuorinne@sok.fi

050 449 9404

 

Tiina Tolvanen

henkilöstö- ja talousjohtaja

tiina.tolvanen@sok.fi

050 4686 686