Osuuskauppa PeeÄssällä hyvä alkuvuosi


5.8.2019

Asiakasomistajamäärä ja liikevaihto kasvoivat edellisestä vuodesta. Kesätöitä tarjottiin 1000 nuorelle. Vastuullisia investointeja jatkettiin.

Aktiivisia asiakasomistajia palkittiin 
Tammi-kesäkuussa asiakasomistajille maksettiin lähes 11 miljoonaa euroa Bonusta ja mak-sutapaetua. Ylijäämänpalautusta maksettiin toukokuussa PeeÄssän asiakasomistajille edel-liseltä vuodelta huikea 18,5 miljoonan euron potti. Yhteensä asiakasomistajille siis makset-tiin rahallisia etuja, Bonusta, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta, noin 30 miljoonaa eu-roa. 

Uusia asiakasomistajia liittyi noin 2 340. Talouspeitto nousi alkuvuoden aikana ja oli 82,6 prosenttia. 

Liikevaihto kehittyi hyvin 
Alkuvuoden aikana PeeÄssän liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 288 miljoonaa euroa.
– Kokonaisuutena meillä oli hyvä kehitys edellisvuoden vastaavaan aikaan. Erityisen hyvää kasvu oli majoitus- ja ravitsemiskaupassa, summaa toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää. 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 185 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 2,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Päivittäistavarakaupan kasvun arvioidaan olevan hieman alu-een markkinakehitystä parempi. 

– Päivittäistavarakaupassa erityisesti S-market-ketju ylsi hyvään liikevaihdon kasvuun. S-market Keilankanta ja Pitkälahti on kiihdyttäneet tasaisesti vauhtiaan. Samoin viime vuoden loppupuolella uudistettu Kuopion keskustan S-market on otettu hyvin vastaan asiakasomis-tajien keskuudessa ja täyttänyt myös meidän tavoitteet, kertoo vähittäiskaupan toimiala-johtaja Juha Riikola. 

Muutaman vuoden taantuman jälkeen käyttötavarakauppa kääntyi pieneen kasvuun (+0,2 prosenttia) ja sen liikevaihto oli 25 miljoona euroa. Polttonestetoimialalla liikevaihto jatkoi kasvuaan kasvaen 4,3 prosenttia. Liikevaihto oli 51,9 miljoonaa euroa. Polttonesteiden litrakehitys oli 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

Majoitustoimialan liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia ja oli 6,1 miljoonaa euroa. Ravintoloiden liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia ja oli 17,6 miljoonaa euroa.
– Viime syksynä avattu Apteekkarin Clubi on kasvattanut liikevaihtoa sekä Apteekkarissa että Amarillossa. Lisäksi nyt toukokuussa avattu Apteekkari Sky on otettu hyvin vastaan, vaikka ilmat ei olekaan olleet kovin suosiollisia kattoterassikaupalle. Hotellien osalta satsaukset B2B-kauppaan on olleet kannattavia. Lisäksi Tahkolla oli hyvä, ja pääsiäisen myöhäisen ajan-kohdan ansiosta, pitkä kevätkausi, joka toi meille liikevaihdon kasvua, kertoo toimialajohtaja Ville Puustinen.

PeeÄssä alkuvuoden operatiivinen tulos oli 10,5 miljoonaa euroa, ollen hieman suunniteltua parempi ja edellisen vuoden tasolla. 

Töitä 1000 nuorelle ja kattavampia työsuhteita henkilöstölle 
PeeÄssä on yksi Pohjois-Savon suurimmista työnantajista. Kesän aikana PeeÄssän eri toimi-paikkoihin työllistyi noin 1000 nuorta, joista valtaosalle PeeÄssä tarjoaa elämän ensimmäi-sen työpaikan ja on silta työelämään. 

Majoitus- ja ravitsemiskaupassa käyttöönotetulla keskitetyllä työvuorosuunnittelulla on saatu kasvatettua kokoaikaisten työsuhteiden määrää. 

Investointeja energiatehokkuuteen ja sujuvampaan asiointiin 
Alkuvuoden aikana tehdyissä toimipaikkauudistuksissa panostettiin energiatehokkaampiin ratkaisuihin ja sujuvampaan asiointiin. S-market Petosen uudistuksessa myymälään asen-nettiin energiatehokkaammat ja ympäristöystävällisemmät kylmäjärjestelmät. Lisäksi valai-simia on uusittu energiatehokkaampiin led-valaisimiin. Myös ABC Pyhäjärvi avattiin uudistu-neena kesäkuussa. 

Uusiutuvan energian käyttöä lisättiin kesäkuussa, kun aurinkopaneelit asennettiin Kuopion Prisman katolle.
– Prisman aurinkosähkön vuosituotanto on lähes 150 megavattituntia. Käytännössä tämä tarkoittaa 15 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Viime vuonna aurinkopaneeleita otettiin käyttöön Pitkälahden S-marketin, ABCn ja Kodin Terran katolla. Mahdollisia uusia paikkoja aurinkopaneeleille kartoitetaan ja pyrimme laajentamaan uudistuvan energian käyttöä entisestään, kertoo Kankaanpää. 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}
span.s1 {font: 12.0px Helvetica}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica}