Omistajille hyötyä ennätykselliset yli 90 miljoonaa euroa


14.2.2023

Kauppa kävi hyvin vähittäis- sekä matkailu- ja ravitsemiskaupassa ja kysyntä alkaa olla pandemiaa edeltävällä tasolla kaikilla toimialoilla. Haasteena vuoden aikana oli kustannusten nousu esimerkiksi energian osalta. Asiakasomistajien hyötyä pystyttiin kustannusten noususta huolimatta kasvattamaan.

Liikevaihtomme oli kokonaisuudessaan 720,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi 13,4 prosenttia. Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 450,7 miljoonaa euroa ja kasvua siinä 7,2 prosenttia. Kehitykseen vaikuttivat erityisesti Kuopion Prisman hyvä remontin jälkeinen myynnin kasvu sekä uusien myymälöiden avaaminen Kuopion Särkiniemeen ja Maljalahteen. Kasvu on selkeästi parempi kuin S-ryhmän valtakunnallinen kehitys.

Ruoanverkkokaupan osuus oli viime vuonna 0,8 prosenttia myynnistämme ja se laski hieman korona-aikana kasvaneen kysynnän hiipuessa. Myös haasteet työvoiman saatavuudessa vaikuttivat ruoanverkkokaupan tarjontaan, sillä ensisijaisesti olemme halunneet varmistaa palvelujen saatavuuden kivijalkamyymälässä.

Käyttötavarakaupan osalta etenkin kauneuden ja pukeutumisen kauppa kävi hyvin. Kysynnän jälleen normalisoiduttua hyvässä kasvussa olivat Sokos tavaratalo sekä edellisvuoden syksyllä avatut parturi-kampaamot Kuopion ja Varkauden Prismoihin. Käyttötavarakauppa liikevaihto oli kokonaisuudessa 57,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,4 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemiskaupassa päästiin alkuvuoden jälkeen toimimaan ilman koronarajoituksia ja se siivitti ravintolakaupan 32 prosentin kasvuun. Ravintolakaupan liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa. Majoituskaupan liikevaihto kasvoi 1,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 11,5 miljoonaa euroa. Kasvua siivitti onnistunut kesäkauppa ja rajoitusten purkaminen maaliskuussa.

Polttonestekaupan liikevaihto oli 158,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 35,8 prosenttia. Kasvuun vaikutti maailmanmarkkinahinnan nousu ja myytyjen litrojen kasvu. Myytyjä polttoainelitroja oli 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuotena alan yleisesti miinustaessa.

 

Omistajat hyötyivät ennätyksellisen paljon

Asiakasomistajiamme palkittiin vuoden aikana 41,6 miljoonalla eurolla. Summa sisältää kuukausittain maksettavan Bonuksen, maksutapaedun ja ylijäämänpalautuksen. Ylijäämänpalautusta maksettiin lähes 15,2 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi asiakasomistajat hyötyivät päivittäin laajasti edullisesta hintatasosta, ilmaisista S-pankin peruspankkipalveluista sekä erilaisista asiakasomistajille tarkoitetuista eduista. Näistä kertyvää omistajahyötyä pystyimme tuottamaan historian suurimman summan, 91,5 miljoonaa euroa. Omistajien saama hyöty kasvoi reilusti edellisvuodesta.

Asiakasomistajien määrä toimialueellamme kasvoi edelleen hyvin, ja he käyttävät palveluitamme entistä aktiivisemmin. Neljä taloutta viidestä asioi toimipaikoissamme ainakin kerran kuukaudessa. Digitaaliset palvelut kiinnostivat asiakasomistajia erityisen paljon ja aktiivisia käyttäjiä saatiin sekä S-mobiilissa että ABC-mobiilissa. Myös asiakas- ja vastuullisuustutkimuksissa saimme erinomaisia arvosanoja asiakkailtamme.

Vaikka kustannusten nousu haastaa meitä, pidimme kiinni kustannustehokkuudestamme. Sen avulla mahdollistamme asiakasomistajien hyödyn. Erityisesti tällaisessa haastavassa tilanteessa osuuskauppa pitää huolen jäsenistään ja autamme omalla toiminnallamme yli haastavien aikojen. Teemme joka päivä työtä meidän omistajien hyödyn eteen ja pidämme kiinni 120 vuotta vanhoista periaatteistamme. Viime vuoden osalta onnistuimme hyvin kasvattamaan omistajahyötyä, vaikka kustannusten nousu oli kovaa. Varmistamme paikallisesti, että toimimme osuuskaupan tehtävän mukaisesti tarjoamalla laadukkaita tuotteita pysyvästi edulliseen hintaan. Tämän lisäksi omistajan hyötyä kasvattaa myös rahana takaisin maksettavat Bonus ja maksutapaetu, mahdollinen ylijäämänpalautus sekä muut asiakasomistajuuden rahalliset hyödyt, kertoo toimitusjohtaja Mikko Junttila.

 

Henkilöstön hyvinvointiin panostettiin

Erinomaisella tasolla ollut työtyytyväisyys nousi entisestään edellisvuodesta. Merkittävimmät parannukset liittyivät jaksamiseen: kokemus työn stressaavuudesta oli vähentynyt ja työkuorman koettiin pysyneen aiempaa useammin kohtuullisena yksiköissä.

Viime kesän aikana tarjosimme kesätyötä noin 900 nuorelle, joista valtaosalle työ on elämän ensimmäinen työpaikka. Lisäksi teimme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa muun muassa tarjoamalla ammatti- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille harjoittelujaksoja. Viime vuoden aikana ammatillisia harjoitteluja toteutui yli 300. Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuodesta ja peeässäläisiä oli vuoden vaihteessa töissä ennätyksellinen määrä, 2116.

Henkilöstömme hyvinvointiin, työkyvyn tukemiseen, koulutukseen sekä työturvallisuuden kehittämiseen käytimme viime vuonna 1,9 miljoonaa euroa. Tuimme työkykyä esimerkiksi työn keventämisellä tai muokkauksella, työergonomisilla ratkaisuilla, työaikajärjestelyillä, osasairauspäivärahalla, kuntoutuksella tai työkokeilulla. Mahdollistimme myös lyhytpsykoterapian käytön osana työterveyshuollon palveluja.

Henkilökunnan tulospalkitsemiseen käytimme 5,1 miljoonaa euroa. Koko henkilöstömme kuuluu tulospalkkauksen piiriin ja keskimääräinen tulospalkkio vastaa noin yhden kuukauden palkkaa.

 

Vastuullisia investointeja maakunnan palveluihin

Investoimme maakunnassamme asiakasomistajien palveluihin yhteensä 21,9 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit olivat Kuopion Maljalahteen avattu uusi S-market, S-market Ykkösrastin uudistus, kesällä aloitetut Sokos Hotel Koljonvirran ja Puijonsarven remontit sekä ABC Pitkälahden uudistus. Myös polttonestekauppaan tehtiin merkittäviä investointeja. Avasimme Kuopion Maljalahteen täysin uuden aseman sekä autoille että veneille. Uudistimme asemat S-market Ykkösrastilla, Nilsiässä ja Varkauden Prismalla.

Energiankulutuksemme väheni vuoden aikana 8 prosenttia. Säästöjä on saatu aikaan laitekannan uusimisilla. Lisäksi toimipaikoissamme on muun muassa laskettu myymälälämpötiloja, ilmanvaihtoja ja valaistuksien määrää sekä nostettu lämpötiloja osasta juomakaapeista.

Varmistaaksemme kestävän uusiutuvan energian tuotannon ja omavaraisuuden olemme mukana myös S-Voiman uusimmassa Luvian tuulipuistohankkeessa, jonka on määrä olla tuotantokunnossa vuoden 2025 alusta.

Toimipaikkojemme jätteistä kaatopaikalle päätyy vain vähäinen määrä jätettä. Suurin osa, 96 prosenttia, hyödynnetään joko energiaksi tai kierrättämällä uusiokäyttöön.

Paikalliset ja kotimaiset tuotteet kiinnostavat paljon asiakasomistajia. Lähiruoka ja -palvelut koetaan tärkeäksi. Paikallisia toimittajia meillä on noin 230 ja tuoteostoja paikallisilta toimittajilta tehtiin 46 miljoonalla eurolla. Palveluostoja paikallisilta yrityksiltä oli 46,7 miljoonaa euroa. Hankinnat omalta toiminta-alueelta olivat yhteensä 92,7 miljoonaa euroa.

Yhteisöveroa maksoimme viime vuoden tuloksesta 4,4 miljoonaa euroa ja olemme yksi Pohjois-Savon suurimmista yhteisöveron maksajista. Myös maksamamme yhteisöveron kautta kehitetään maakunnan palveluita.

 

Perinteisestä tulosajattelusta osuustoiminnalliseen tulokseen

Osuustoiminnallinen tuloksemme oli viime vuodelta 98,3 miljoonaa euroa, josta operatiivinen tulos oli 22 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos laski 1,3 miljoonaa euroa. Hyötyä omistajille tuotimme 91,5 miljoonaa.

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti operatiivinen tulos käytetään aina asiakasomistajien hyödyksi esimerkiksi investointeina maakunnan palveluihin tai palkitsemiseen. Tulos jää aina siis hyödyttämään meidän pohjoissavolaista yhteisöämme. Yritysten perinteinen tulosajattelu ei  kuvaa laajasti osuustoiminnan luonnetta, tehtäväämme ja siinä onnistumista. Haluamme siirtyä kohti laajempaa näkemystä, joka mittaavaa paremmin osuustoiminnan tuottamaa hyötyä sen jäsenille. Osuustoiminnallinen tulos sisältää yhdistettynä asiakasomistajillemme tuottamamme hyödyn sekä perinteisen operatiivisen tuloksen, kertoo Junttila.

Vähittäiskaupan tulos 24,2 miljoonaa euroa ja se pienentyi 2,1 miljoonalla eurolla. Majoitus- ja ravitsemiskaupan tulos oli edelleen tappiollinen 0,4 miljoonaa euroa, mutta parantui koronavuosista. Tulostaso säilyi erittäin hyvänä, vaikka kustannusten voimakas nousu haastoi sitä.

– Päivitimme strategiaamme viime vuonna ja saimme huiman määrän alueen asiakasomistajia mukaan kertomaan omat ajatuksensa siihen liittyen. Omistajahyödyn tärkeyden ohella alueemme ihmisiltä nousi esiin toiveita palvelujen parantamista muun muassa matkailuelinkeinon osalta. Olemme käynnistäneetkin PeeÄssän historian suurimmat investoinnit alueemme matkailuelinkeinoon. Uudistamme hotellimme kuluvan vuoden aikana ja olemme mukana kehittämässä Tahkosta edelleen kilpailukykyisempää kohdetta myös kansainvälistä matkailua silmällä pitäen. Meidän uutta visiota, Parhaan elämän edelläkävijä Savossa, alamme konkretisoimaan koko henkilöstön Heimopäivillä kevään aikana. Tulemme myös ottamaan asiakasomistajat enenevissä määrin keskusteluun kanssamme matkan edetessä, kertoo Junttila.