Energiajuomia jatkossa vain yli 15-vuotiaille


26.10.2020

Osuuskauppa PeeÄssä ottaa omissa toimipaikoissaan käyttöön energiajuomien myyntiä koskevan suositusikärajan.

Energiajuomia myydään 1.11.2020 alkaen vain yli 15-vuotiaille. Rajoitus koskee kaikkia Osuuskauppa PeeÄssän toimipaikkoja. Vaikka laki ei rajoita energiajuomien myyntiä tai käyttöä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa, että vähittäiskauppiaat rajoittaisivat energiajuomien myynnin yli 15-vuotiaille.

Olemme saaneet asiaan liittyen palautetta sekä vanhemmilta, kouluilta että vanhempain yhdistyksiltä. Olemme jo aiemmin kokeilleet myynnin rajoittamista muutamilla paikkakunnilla yhdessä kaikkien muiden energiajuomia myyvien tahojen kanssa ja saaneet siitä hyvää palautetta, sanoo vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.

PeeÄssä haluaa olla mukana vaikuttamassa lasten ja nuorten terveystottumuksiin ja muistuttaa, että huoltajien lisäksi kaikilla lasten ja nuorten terveystottumuksiin vaikuttavilla tahoilla, kuten kouluilla, harrastusten ohjaajilla ja nuorisotoimella on mahdollisuus ohjata lasten osto- ja kulutustottumuksia sekä opettaa heille pakkausmerkintöjen lukutaitoa. Huolestuttavaa on, että osa nuorista ja lapsista käyttää juomia isoja määriä tai jopa päivittäin.

Elintarvikelainsäädännössä ei ole energiajuomien myynnin rajoittamista koskevia säännöksiä. Sen sijaan kauppa voi asettaa haluamiaan rajoituksia energiajuomien myynnille elinkeinovapauden perusteella. Energiajuomien myyntiä rajoittamalla haluamme olla mukana tuottamassa tietoa rajoituksien vaikuttavuuteen liittyen, kertoo Ruotsalainen.