Asiakasomistajahyöty ja osuustoiminnallinen tulos


5.2.2021

Osuuskauppa PeeÄssä on kuluttajaosuuskunta, jonka tehtävä on tuottaa palveluja ja etujen pohjoissavolaisille kotitalouksille.

Perinteinen kirjanpidon tuloslaskelma ja yritysten kannattavuutta mittaavat luvut toimivat puutteellisesti osuustoimintamuotoisen yrityksen onnistumisen mittareina. Ne eivät mittaa tarpeeksi laajasti osuuskaupan perustarkoitusta eli palvelujen ja etujen tuottamista.
Perinteiset mittarit mittaavat toki tärkeää näkökulmaa eli yrityksen tuloksellisuutta ja myös osuuskaupan toiminnan täytyy olla tuloksellista, sillä ilman tulosta emme voi uudistaa ja kehittää palvelujamme. Kuitenkin toinen tärkeä puoli eli asiakasomistajien saamat edut osuuskaupan palvelujen käytöstä jäävät siinä huomioimatta. Tarvitsemme siis perinteisen tuloslaskennan rinnalle  rinnalle tunnuslukuja, joilla mittaamme onnistumistamme osuustoiminnallisesta näkökulmasta etujen tuottamisessa.
Näitä osuustoiminnan onnistumista kuvaavia tunnuslukuja mittaamaan olemme itse kehittäneet osuustoiminnallisen tuloksen, joka sisältää perinteisen operatiivisen tuloksen, mutta myös tuottamamme asiakasomistajahyödyn.

Asiakasomistajahyötyyn lasketaan palkitseminen, edullinen ostoskori, maksuttomat pankkipalvelut sekä tuote- ja palveluedut. Palkitseminen koostuu Bonuksesta, maksutapaedusta ja ylijäämänpalautuksesta. Edullisen ostoskorin laskemme päivittäistavarakaupan osalta hintavertailun perusteella verrattuna edullisimman kilpailijan hintatasoon. Valitettavasti tällä hetkellä saamme luotettavaa hintavertailutietoa vain päivittäistavarakaupan osalta.

Tuote- ja palveluedut täydentävät pysyvästi edullista hinnoittelua. Tuote- ja palveluedut koostuvat asiakasomistajien saamista ilmaisista peruspankkipalveluista, S-Etukortilla saatavista asiakasomistaja-alennuksista esimerkiksi Asiakasomistajapäiviltä sekä tuote-eduista vaikkapa kahviloista ja ravintoloista. Sponsorointi otetaan mukaan tuote- ja palveluetuihin niiltä osin, kun se on mahdollistanut esimerkiksi alennukset tapahtuman pääsylipun hinnasta.

Osuustoiminnallisella tuloksella tarkoitamme asiakasomistajahyödyn ja osuuskaupan operatiivisen tuloksen yhteenlaskettua summaa korjattuna ylijäämänpalautuksella. Ylijäämänpalautus maksetaan tuloksesta, joten sen laskeminen sekä osuustoiminnalliseen tulokseen että palkitsemiseen olisi virheellinen tapa.
Osuustoiminnallista tulosta lasketaan muutamassa osuuskaupassa meidän lisäksemme.

Me PeeÄssässä tuotimme asiakasomistajahyötyä viime vuonna 838€ per asiakasomistajatalous.

Osuustoiminnallinen tulos

 

TAPIO KANKAANPÄÄ
toimitusjohtaja
Osuuskauppa PeeÄssä