PeeÄssä on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista


3.1.2024

On ilo olla yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Vuosittain tehtävässä työyhteisötutkimuksessa Osuuskauppa PeeÄssän kokonaistulos oli päättyneenä vuonna jälleen erinomainen.
Työntekijöidemme antama arvokas palaute kertoo meille muun muassa, että yrityksemme arvot ja lupaukset #tunteella, #yhdessä, #toimeliaasti ja #ylpeästi sekä Parhaan Elämän Edelläkävijyyteen liittyvät päämäärät ovat tuttuja ja omaan arvomaailmaan sopivia.
Arki koetaan toimipaikoissamme aiempia vuosia sujuvammaksi: työkuorman koetaan pysyvän yleensä kohtuullisena, työt on järjestetty yksiköissä hyvin ja arjessa pyritään löytämään entistä parempia toimintatapoja.
Perehdytys uusiin tehtäviin on toimivaa, mikä antaa tärkeän kivijalan juuri edellä mainitulle arjen sujuvuudelle. Ilahduttavaa on myös, että työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat henkilöstön kokemuksen perusteella parantuneet edeltävistä vuosista. Myös työntekijöiden kokemus oman roolin merkityksestä työkyvyn ja työturvallisuuden ylläpitäjänä on vahvistunut, terveellistä ja turvallista arkea edistävät toimintatavat ja käytännöt alkavat olla tuttuja ja esihenkilöt tekevät erinomaista työtä kiinnittämällä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin.
Henkilöstömme toivoo lisää osallistamista ja enemmän palautetta. Arjen kohtaamiset antavat sekä työntekijälle että esihenkilölle mahdollisuuden antaa palautetta toinen toisilleen sekä kirkastaa yhteistä suuntaa ja tavoitteita. Esihenkilötyön näkökulmasta kohtaamisissa korostuu myös havainnoinnin merkitys: lyhytkin hetki voi kertoa paljon työntekijän työkykyisyydestä.
Vuoden 2024 aikana lisäämme arjen kohtaamisia varmistamalla, että jokainen peeässäläinen on sovitun one-to-one -keskustelun piirissä sovitulla taajuudella ja jokaisen kanssa käydään vuosittainen kehityskeskustelu.
Saimme vuodelta 2023 tunnustuksen Suomen innostavimmat työpaikat, joka myönnetään parhaille Eezy Flown PeoplePower® -tutkimukseen osallistuneille organisaatioille. Tunnustus on meille vahva viesti työntekijöiden erinomaisesta innostuneisuudesta.
Hyvinvoivan heimon kanssa on loistava jatkaa yhteistä matkaa kohti Parhaan Elämän Edelläkävijyyttä Savossa!