Työkykyjohtamista ja työhyvinvointia kehitetään PeeÄssässä systemaattisesti.

– Työkyvystä huolehtiminen on asia, jonka pitää näkyä kautta linjan kaikessa tekemisessä. Siihen pitää sitoutua niin työnantajan kuin työntekijänkin. Tärkeintä on sujuva arki, kiteyttävät PeeÄssän työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Tiina Keinänen ja S-Työterveyden työterveyshoitaja Jaana Taskinen.

 

Tiina Keinänen ja Jaana Taskinen ovat työkykyasiantuntijoita, joiden paneutuminen asiaan on syvällistä ja innostavaa. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä koskevassa keskustelussa Tiina aloittaa ja Jaana jatkaa, tai toisin päin. Jutustelun myötä käy selväksi, että PeeÄssässä tahtotila on selkeä ja tekemiset aitoja asioita. Peeässäläisille työterveyspalvelut tarjoavan S-Työterveyden kanssa yhteistyö on sujuvaa ja saumatonta.

– Olemme lähes päivittäin tekemisissä keskenämme. Työterveydellä on keskeinen rooli henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisessa ja työkykyjohtamisemme kehittämisessä, Tiina kuvailee.

 

Työkykyjohtaminen vähentää riskejä

Hyvä työkyky on yrityksen ja yksilön, mutta myös laajemmin koko yhteiskunnan etu. Työntekijöiden työurien tukemisen vaikutus henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen ja edelleen liiketoimintaan on kiistaton.

– Työkykyjohtamisen keinoin ylläpidämme peeässäläisten työkykyä sekä vähennämme työkykyriskejä ja sairauspoissaoloja. Työkykyjohtaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa, strategisia valintoja, selkeitä tavoitteita, aitoja tekemisiä ja toimivaa yhteistyötä moneen suuntaan, Tiina toteaa.

– On kyse sekä yksilön että työryhmien työkykyriskeistä ja niiden varhaisesta tunnistamisesta. PeeÄssässä ymmärretään, että mitä järjestelmällisemmin mahdollisiin riskeihin ja poikkeustilanteisiin varaudutaan ja puututaan, sitä parempia tuloksia saadaan, Jaana jatkaa.

 

Työkykyä ei voi ulkoistaa

Esihenkilöt ovat lähijohtajina avainasemassa omien työryhmiensä ja tiimiläistensä mahdollisten riskitekijöiden tunnistamisessa, onpa kyse vuorovaikutuskatkoista, palautumisen ongelmista tai tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Esihenkilöiden on pidettävä myös omasta työkyvystään huolta, jotta heillä riittää paukkuja muiden työkyvyn johtamiseen.

Esihenkilö sen enempää kuin työntekijäkään eivät voi ulkoistaa oman työkykynsä vaalimista henkilöstötoiminnoille tai työterveydelle. Jokainen on aina itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan niin töissä kuin vapaalla.

– Mutta tukea ja apua voimme tarjota elämänhallinnan perusasioista lähtien. Yhä enemmän käymme työntekijöiden kanssa keskusteluja esimerkiksi siitä, että joskus elämässä tulee eteen pettymyksiä. Myös nukkumisen, liikunnan ja ravitsemuksen merkitys jaksamiselle vaatii entistä useammin kertausta.

 

Selkeitä toimintamalleja

Työkykyjohtamisessa ei ole kyse sairauksista, vaan välittämisestä ja arjen sujuvuudesta, jota Tiina kuvailee parhaaksi työkyvyn ylläpitäjäksi.

– Jos tulee henkistä tai fyysistä alenemaa työkyvyssä, käytössämme on paljon työkaluja ja toimintamalleja tilanteen oikaisemiseksi. Esimerkiksi varhaisen tuen mallilla, työn väliaikaisella muokkaamisella, työtehtävien uudelleenjärjestelyillä, urapolkujen monipuolistamisella ja muilla räätälöidyillä ratkaisuilla olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi.

Matalan kynnyksen työkykyneuvottelulla voidaan parhaassa tapauksessa jopa ehkäistä sairauspoissaolo kokonaan. Joskus riittää keskustelu työntekijän ja esihenkilön kesken, ja toisinaan apuun tarvitaan myös Jaanaa ja/tai Tiinaa. Tarvittaessa järjestetään työterveyslääkäri-, työpsykologi- tai työfysioterapeuttivetoisia neuvotteluja.

 

Omaan työkykyyn halutaan panostaa           

PeeÄssän henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisesta on tullut vuosi vuodelta systemaattisempaa ja suunnitelmallisempaa. Matkantekoon panostetaan tositoimin, vaikka päätepysäkille ei päästä koskaan.

– Myös henkilöstön kiinnostus omaa työhyvinvointia kohtaan on kasvanut. Eivätkä työkyvyn aleneminen tai mielenterveyden haasteet ole enää samalla tavalla tabuja kuin takavuosina. Niistä puhutaan avoimemmin, mikä on yksinomaan hyvä asia ja helpottaa ongelmiin puuttumista. On tärkeää päästä kiinni työkykyä haittaavan asian juurisyihin, Tiina Keinänen korostaa.

PeeÄssän henkilöstöjohtaja Tiina Tolvanen ottaa osaa keskusteluun korostamalla, että on uskallettava nostaa yhdessä puheeksi myös tilanteet, joissa työkykyä vastaavaa työtä ei PeeÄssästä enää löydy.

– Tämä keskustelu käydään kuitenkin vasta sitten, kun kaikki kivet ja kannot on käännetty ja muut keinot kokeiltu. Loputtoman pyörittämisen sijaan on inhimillisempää auttaa työntekijä työkykyään vastaavan uuden uran äärelle. Siinäkin haluamme parhaan osaamisemme mukaan auttaa työntekijöitämme, henkilöstöjohtaja painottaa.

 

Työhyvinvointi on vetovoimatekijä

Peeässäläisten työkyky on Tiina Tolvasen, Tiina Keinäsen ja Jaana Taskisen mukaan hyvällä tasolla, mikä näkyy nyt koronapandemian jälkeen myös jatkuvasti vähenevinä sairauspoissaoloina. ­Ihmisten hyvinvointia korostava inhimillisyys on menestystekijä tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja siinä PeeÄssä on vahvoilla.

– Meidän uudessa strategiassamme on tavoitteeksi asetettu tuloksellisuuden ja inhimillisyyden liitto, mihin pyritään vuorovaikutuksen lisäämisellä, osaamisen kehittämisellä ja yhdessä tekemisellä, niin toimipaikkatasolla kuin koko PeeÄssässä. Työhyvinvointi on meidän vetovoimatekijämme, kun työvoiman saatavuus haastaa palvelualoja, Tiina Tolvanen arvioi.

 

PeeÄssän työkykylinjauksia:

Lue lisää työhyvinvoinnista Peeässällä TÄSTÄ.

S-Työterveyden työterveyshoitaja Jaana Taskinen ja PeeÄssän työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Tiina Keinänen ovat työkyvyn syväosaajia, joiden yhteistyö on tiivistä, sujuvaa ja saumatonta

Peeässäläisillä on superhyvät henkilöstöedut. Kaupassa käyminen ja ravintolassa syöminen on ässäläisille aina halvempaa: osuuskaupan työntekijät saavat Bonuksen, maksutapaedun ja mahdollisen ylijäämänpalautuksen ohella rahan arvoisia ostoetuja kaikista S-ryhmän yli 1 900 toimipaikasta. Lisäksi kaikki peeässäläiset ovat tulospalkitsemisen piirissä.

Kertasimme asiakasomistajapalvelu- ja S-pankki-tiimin palveluneuvojien Merja Tannisen ja Heidi Kelan kanssa PeeÄssän työntekijöiden saamien rahallisten etujen määrää ja laatua.

 

Peeässäläiset saavat kaikista S-ryhmän ruokakaupoista kautta maan henkilökuntaetuna kolmen prosentin alennuksen. Omalle väelleen PeeÄssä on kuitenkin tuplannut tänä vuonna 120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi alennuksen kuuteen prosenttiin.

– Kun kolmen, saati kuuden prosentin alennuksen lisää Bonuksen päälle, on se huikea etu tutkitusti edullisista hinnoista. Vuositason säästö on todella merkittävä summa, Merja Tanninen toteaa.

– Päivittäistavaraostoista tuleva alennus vaikuttaa kertaostossa ehkä pieneltä, mutta vuositasolla sillä onkin todella iso vaikutus. Tämän edun on huomannut myös meidän perheen nuorempi väki, sillä juuri täysi-ikäistynyt vielä kotona asuva nuorikin hyödyntää alennusoikeutta lähes päivittäin, Heidi Kela jatkaa.

 

Käyttötavarasta jopa -25 %

Käyttötavaroista osuuskaupan henkilökunta saa pääsääntöisesti 15 prosentin alennuksen, mutta 120-vuotisjuhlavuonna PeeÄssän omista toimipaikoista peeässäläiset saavat alennusta jopa 25 %.

Merja ja Heidi myöntävät, että tällaiset edut ohjaavat ostoja omaan osuuskauppaan myös käyttötavarahankintojen kohdalla. Jos jotain tarvitaan, aina tarkistetaan ensin Prisman, Sokoksen, Emotionin ja Prisma Raudan valikoimat.

– Vasta sitten mennään muualla, jos toivottua tuotetta ei PeeÄssän omista kaupoista saa, kertoo Merja.

Harvoin näin onneksi tapahtuu.

– Laaja valikoima, henkilökuntaetu, Bonus ja maksutapaetu saa minut keskittämään pukeutumisen ostokset Sokokselle, Heidi sanoo.

 

1 400 euroa säästöä peeässäläisyydestä

S-mobiilista on helppo tarkistaa henkilöstön ostoetujen mukanaan tuomat säästöt vaikkapa kuluneen vuoden ajalta. Heidi tutkailee omaa S-mobiiliaan ja toteaa, että hänen perheensä hyötyi viime vuoden aikana melkein 1 400 euroa siitä, että hän on töissä PeeÄssässä.

– Todellakin huikea etu, jota kaikki työntekijät eivät välttämättä tule ajatelleeksi. Itse teen esimerkiksi joululahjaostokset aina Asiakasomistajapäivien aikaan Sokoksella ja Prismassa. Silloin alennukset ovat parhaimmillaan, kun asiakasomistajille suunnattujen etujen lisäksi saa henkilöstöedun. Tällaiset työsuhteeseen liittyvät alennukset lämmittävät kovasti mieltä ja tietenkin helpottavat taloutta.

Henkilöstöetujen kokonaisuutta kasvattavat edelleen työntekijöille kohdennetut S-mobiili-edut sekä alennukset autopesuista ja kauneudenhoito- ja kampaamopalveluista. Bonusyhteistyökumppaneista osuuskaupan henkilöstöä suosivat palvelu- ja tuote-eduilla muun muassa LähiTapiola, Silmäasema ja Oral.

 

Omat hinnat ravintoloissa ja hotelleissa

Merja muistuttaa, että henkilöstön ostoeduista kertynyt S-mobiilissa näkyvä summa on vain osa totuutta.

– S-ryhmän ravintoloista ja hotelleista saadut alennukset eivät ole mukana S-mobiilin laskelmassa. Ravintoloissa henkilökunta maksaa 25 prosenttia vähemmän sekä ruoasta että juomasta. Kun neljäsosa otetaan pois laskusta, se näkyy ja tuntuu kukkarossa.

Sokos Hotelleissa ja Suomen Radisson Blu Hotelleissa on myös henkilökunnalle omat hinnat.

– Lomilla tulee matkusteltua paljon Suomessa, ja yöpymispaikkojen valinnalla voi parhaimmillaan kerryttää paljon säästöä. Hotellien lisäksi mökkeilemäänkin pääsee edullisemmin, sillä peeässäläisten käytössä on mökkejä Tahkolla ja Vuokatissa. Vastaavanlaisten paikkojen vuokraaminen muualta maksaisi maltaita, Heidi vertaa.

 

Jopa kahden kuukauden palkka tulospalkkana

Merja muistuttaa, että kaikilla peeässäläisillä on myös mahdollisuus saada tulospalkkaa, joka maksimissaan vastaa peräti kahden kuukauden palkkaa. Tulospalkitsemisen tavoitteet on määritelty jokaiselle työryhmälle erikseen ja niiden toteutumiseen jokainen työntekijä voi omalla työllään vaikuttaa. Yksi tärkeimmistä tulospalkkaan vaikuttavista asioista on asiakastyytyväisyys.

Vuodelta 2022 henkilöstölle maksettiin tulospalkkaa sivukuluineen lähes 5,1 miljoonaa euroa. Keskimääräinen tulospalkkio viime vuodelta vastasi noin yhden kuukauden palkkaa. Tulospalkkaa sai 93 prosenttia peeässäläisistä.

 

S-Pankistakin tuntuvia etuja

Merja ja Heidi korostavat, ettei sovi unohtaa S-Pankin henkilöstölle tarjoamia etuja. Esimerkiksi asuntolainan marginaali on aina kilpailukykyinen. S-Lainan korko on puolestaan henkilöstölle edullisempi ja avausmaksu nolla euroa. Lisäksi henkilökuntaan kuuluva saa vähintään 1 000 euron luottorajan S-Etukortti Visaan. Myös sijoitustuotteista saa henkilöstöetuja.

– Kun ilmaisten peruspankkipalveluiden lisäksi maksetaan kortilla maksamisesta, ja saa vielä tuntuvia henkilöstöetuja muista pankkiasioinneista, ei ole mitään syytä olla minkään muun pankin asiakas, Merja ja Heidi toteavat yhteistuumin.

 

Tänä vuonna 300 euroa ePassilla

PeeÄssä tukee henkilöstönsä omaehtoista työkyvyn ja -vireen edistämistä ePassin kautta.

– Jokainen peeässäläinen on saanut tukea oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja edistämiseen vuosittain 180 euroa, mutta tänä vuonna tuotakin etua on parannettu. ePassille ladatun 300 euron summan voi kukin käyttää oman mielensä mukaisesti liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluihin, joita ePassista löytyy. Päätetyötä tekevänä itselleni tärkeä hyvinvoinnin edistäjä on ePassilla maksettu hieronta, Merja kuvailee.

 

Hyvinvointi etusijalla

PeeÄssän henkilöstöetujen luonteessa korostuu hyvinvointi. Vuonna 2022 henkilöstön hyvinvointiin, työkyvyn tukemiseen, koulutukseen sekä kehittämiseen käytettiin 1,9 miljoonaa euroa.

Heidi ja Merja arvelevat, että harvassa, jos missään muussa työpaikassa työsuhteen mukanaan tuomat edut ovat yhtä monipuolisia.

– Etuja on niin valtavasti, ettei kaikkea meinaa kerralla oikein muistaakaan. Jo mainittujen asioiden lisäksi työntekijöille tarjotaan paljon mahdollisuuksia vahvistaa omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan erilaisilla koulutuksilla ja valmennuksilla. Olen itse siitä elävä esimerkki. Osuuskauppa on minua kouluttanut ensin merkonomiksi. Sen jälkeen olen suorittanut myynnin ammattitukinnon ja viimeisimpänä FIAT-tutkinnon, Heidi kertoo.

– Meillä on myös laajat työterveyspalvelut, toiminnan painottuessa työhyvinvoinnin ja -kyvyn tukemiseen ja edistämiseen. Hyvin konkreettista työkyvyn tukemisesta on muun muassa se, että työfysioterapeutit opastavat työpaikalla ergonomiseen työskentelyyn. Apua ja tukea saa myös painon pudottamisessa tai ruokavalion muutoksissa. On todella hienoa, että työnantaja tukee meitä monipuolisesti sekä työterveyden palveluiden että omaehtoisen hyvinvoinnin osalta, Merja kiittää.

 

Uusin vahvistus työterveyspalveluihin on PeeÄssän oma työpsykologi Anni, jonka puoleen voi kääntyä jaksamiseen ja mielen huoltoon liittyvissä asioissa. Lue juttua Annista TÄSTÄ.

Työhyvinvoinnnista PeeÄssällä voit lukea TÄSTÄ enemmän.

Osuuskauppa PeeÄssän uudeksi toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on valittu Aleksi Vuorinne. Aleksi siirtyy PeeÄssälle Etelä-Karjalan Osuuskaupasta, jossa hän toimii tällä hetkellä majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtajana.

Aleksilla on pitkä ravintola-alan kokemus. Aleksi aloitti uransa kaupparyhmässä vuonna 2008 Sokotelilla ja on sen jälkeen toiminut osuuskaupoissa eri tehtävissä. Hän aloittaa PeeÄssällä viimeistään maaliskuussa 2024.

Osuuskauppa PeeÄssän tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi yli 7 prosenttia edellisvuodesta. Voimakkaimmin kasvoivat päivittäistavara- ja ravintolakauppa. Käyttötavarakaupassa kasvu oli maltillisempaa ja majoitustoimiala jäi viime vuodesta. Tulos pienentyi edellisestä vuodesta.

Liikevaihto oli alkuvuoden aikana 365,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaa oli 7,1 prosenttia (+24,1 milj.€). Liikevaihdon kasvun taustalla ovat edulliset hinnat, onnistumiset asiakaskohtaamisissa ja uudistuneet palvelut. Myös uusien jäsenten määrän kasvu on ollut ennätyksellisen voimakasta alkuvuoden aikana.

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 239,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 11,8 prosenttia (+25,3 milj.€). Erityisesti Prisma- ja S-Market-ketjut kasvoivat vahvasti alkuvuoden aikana ja ruoan verkkokauppa kehittyi kivijalkamyymälöitä voimakkaammin. Uudistetut S-marketit ja uusi Maljalahden S-market Kuopiossa on olleet asiakasomistajien mieleen, joka on osaltaan tuonut kasvua liikevaihtoon.

Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 27,7 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 3,3 prosenttia (+0,9 milj.€). Myyntiä vauhditti erityisesti Kuopion Sokoksen ja Iisalmen Emotionin hyvä kehitys.

Majoitus- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 9,4 prosenttia (+2 milj.€) ja oli 23,6 miljoonaa euroa. Majoituskauppa toteutui suunniteltua parempana, mutta jäi edellisestä vuodesta 8,5 prosenttia (-0,5 milj.€). Liikevaihtoon vaikutti remontissa olleiden hotellien vajaa majoituskapasiteetti. Ravintolakaupan liikevaihto puolestaan kasvoi alkuvuoden aikana 15,5 prosenttia (+2,5 milj.€). Suurinta kasvu oli pikaruokaravintoloissa. Kuopion satamaan avattu uusi ravintola Bona BBQ on myös ylittänyt odotuksia.

Polttonesteiden liikevaihto oli 72 miljoonaa euroa ja se pienentyi 5,4 prosenttia (-4,1 milj.€). Polttonesteiden liikevaihdon laskuun vaikutti edellisvuodesta laskenut markkinahinta. Polttoaineiden litrakehitys kasvoi 4,3 prosenttia.

Käynnissä on PeeÄssän 120-vuotisjuhlavuosi, jonka kunniaksi olemme lisänneet taloudellista hyötyä S-mobiili ja henkilöstöetujen kautta asiakkaille ja henkilöstölle alkuvuoden aikana yli miljoonalla eurolla. Juhlavuoden aikana olemme mahdollistaneet tuhansien ihmisten kohtaamisia urheilun, tanssin ja musiikin äärellä erilaisissa tapahtumissa toimialueellamme. Omistajien saama hyöty on meille kaikki kaikessa ja pidämme siitä kiinni haastavinakin aikoina. Maksoimme keväällä myös yli 17 miljoonaa euroa ylijäämänpalautusta edellisen vuoden ostoksista ja Bonusta on alkuvuoden aikana maksettu yli 11 miljoonaa euroa. Vuodesta on tulossa ennätyksellinen omistajien saaman taloudellisen hyödyn näkökulmasta. Maailman epävakaa tilanne ja voimakas hintojen nousu näkyy ihmisten käyttäytymisessä ja hinnan merkitys korostuu entisestään. Osuustoiminta ja asiakasomistajuuden tuomat hyödyt kantavat eteenpäin vaikeimpinakin aikoina. Pyrimme omilla toimillamme helpottamaan tätä tilannetta, kertoo toimitusjohtaja Mikko Junttila.

Henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen panostaminen jatkui alkuvuoden aikana voimakkaana. Isoin yksittäinen panostus oli uudistetun strategian teemoihin keskittyvät heimopäivät Tahkolla ja heimoillat Kuopiossa, joihin osallistui yli 2 000 peeässäläistä.

Alkuvuoden tulos oli 7,4 miljoonaa euroa. Tulos oli suunniteltua parempi, mutta pienentyi edellisen vuoden vastaavasta ajasta 1,7 miljoonaa euroa. Tulosta haastoivat toimipaikkojen uudistukset, korkea sähkön hinta, panostukset juhlavuoden etuihin ja investoinnit henkilöstön osaamisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tulosnäkymä loppuvuoteen on hyvä.

–  Alkuvuoteen voidaan kokonaisuutena olla tyytyväisiä. Yli 7 prosentin kasvu liikevaihdossa on erinomainen, josta kiitos kuuluu jokaiselle peeässäläisen tekemälle työlle. Tulosta haastavat kokonaisuudet ovat suunnitelman mukaisia ja haastavasta vuodesta huolimatta olemme pitäneet tiukasti kiinni pysyvästi edullisesta hintatasosta. Olemme alkuvuodesta lähteneet yhdessä kulkemaan Parhaan Elämän Matkaa, joka on tässä vaiheessa innostanut PeeÄssän heimoa erityisesti henkilökunnan osalta. Tavoitteemme on lisätä osallisuuden kokemusta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja vuoropuhelua asiakasomistajiemme kanssa. Parhaillaan on käynnissä koko maakunnan kattava arvokeskustelu, jossa tavoitteenamme on kuulla mitä arvomme tarkoittaa meidän asiakkaille, sillä arvomme ovat nyt myös asiakaslupauksemme, kertoo Junttila.

Tulossa on vahva investointi vuosi maakunnan palveluihin. Kuluvana vuonna investoinnit maakunnan palveluihin tulevat kohoamaan yli 40 miljoonaa euron.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Junttila, mikko.junttila@sok.fi, p. 044 719 7200

Arvot ovat meille tärkeitä ja ohjaavat toimintaamme. Nyt haluamme, että yhdessä aloitettu matka jatkuu. Meille on tärkeää saada tietää, mitä arvomme merkitsevät teille, voidaksemme synnyttää arvojen ja lupausten liiton.

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan tästä

Osuuskauppa PeeÄssä on valittu Suomen 3. innostavimmaksi työpaikaksi 2022.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen voi saada suomalaisorganisaatiot, jotka ovat toteuttaneet Eezy Spiritin henkilöstötutkimuksen. Kyseessä on suomalaisen työelämän tunnustus, joka myönnetään vuosittain parhaille Eezy Flown People Power -tutkimukseen osallistuneille organisaatioille. Suomen innostavimmat työpaikat -kisan tulokset perustuvat vuonna 2022 tehtyjen työyhteisötutkimusten (TYT) tuloksiin.

PeeÄssä sai erinomaiset tulokset vuoden 2022 henkilöstötutkimuksessa suurten organisaatioiden, yli 1 000 henkilöä työllistävien -sarjassa. Tunnustus kertoo henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta ja toiminnan kehittämisestä pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

Työtyytyväisyys on jo vuosia ollut erinomaisella tasolla. Viime vuonna henkilöstön kokema työtyytyväisyys parani entisestään edellisestä vuodesta. Merkittävimmät parannukset liittyivät jaksamiseen: kokemus työn stressaavuudesta oli vähentynyt ja työkuorman koettiin pysyneen yksiköissä aiempaa useammin kohtuullisena.

 

Osuuskaupat ottivat kisassa kolmoisvoiton. Suurten yritysten sarjassa ykkössijan otti toista kertaa peräkkäin Osuuskauppa Suur-Savo. Toiseksi tuli Osuuskauppa KPO ja kolmanneksi Osuuskauppa PeeÄssä.

SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 2022

Suuret organisaatiot (yli 1000 henkilöä)

  1. Osuuskauppa Suur-Savo
  2. Osuuskauppa KPO
  3. Osuuskauppa PeeÄssä

 

Kisan tulokset kokonaisuudessaan Innostavimmat-sivustolla.

Heimopäivät kokoavat helmi-maaliskuussa pari tuhatta peeässäläistä Tahkolle kohtaamaan toisiaan ja pohtimaan, mitä PeeÄssän uusi strategia ja uusiksi työstetyt arvot tarkoittavat käytännön tekemisinä.

– Olemme kulkeneet yhdessä Parhaan Elämän Metsästysmatkaa viime vuoden keväästä alkaen. Heimopäivillä jokainen peeässäläinen pääsee osalliseksi arvokeskusteluun ja oman merkityksellisyyden tunteen käsittelyyn. Heimopäivillä syntyy yhteinen ymmärrys uusista arvoistamme ja tavoitteistamme, toimitusjohtaja Mikko kuvaili.

Teksti Kristiina Tammitie, kuvat Pentti Vänskä

 

Heimopäivät on PeeÄssän alkuvuoden suurin puheenaihe ja positiivisen pöhinän aiheuttaja. Peeässäläiset kokoontuvat Tahkolle pari sataa henkeä kerrallaan, yhteensä yhdeksän päivän aikana. Henkilökunnan päivien jälkeen samoissa merkeissä kokoontuvat edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet. Tuolloin päivän vetäjinä toimivat henkilökunnan edustajat ja johtajisto on mukana osallistujina.

Osallistumista tapahtumaan on henkilökunnan parissa ennakkoon odotettu ja jännitetty. Paikan päällä tunnetilat ovat nopeasti vaihtuneet innostukseen, oivalluksiin ja rohkeaan heittäytymiseen. Jälkikäteen Heimopäivästä on riittänyt paitsi hauskaa muisteltavaa, naurun aiheita ja yhteydenpitoa uusien työkavereiden kanssa, myös avartuneita näkökulmia arjen työhön.

PeeÄssän tavoittelema Parhaan Elämän Edelläkävijyys tarkoittaa inhimillisyyden ja tuloksellisuuden liittoa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää johtamisen ja kulttuurin muutosta, pieni pala kerrallaan. Muutos näkyy asiakkaille ja työntekijöille merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksina, vaikuttamisen mahdollisuuksien kasvamisena sekä ylivertaisena savolaisena palveluna.

– Haluamme olla haluttavin ja arvostetuin, inhimillinen työnantaja, omistajalle paras kumppani ja alueemme rohkea edelläkävijä. Meidän on toimittava tehokkaasti ja toimeliaasti. Olemme erityisen ylpeitä tuottamastamme omistajahyödystä ja kohtaamme niin työkaverimme kuin asiakkaamme aidosti ja tunteella, Heimopäivillä linjataan.

Näistä asioista nousevat myös PeeÄssän uudistetut arvot: #tunteella #ylpeästi #toimeliaasti ja #yhdessä.

Henna S-market Ykkösrastilta, Tiina-Riitta Kuopio Prismasta, Christa S-market Suonenjoelta, Johanna S-market Karttulasta sekä Minna S-market Maaningalta totesivat yksituumaisina, että PeeÄssän uudet arvot ovat merkityksellisiä ja ne kolahtavat kohdalleen. Arvot ovat helposti muistettavia, omaksuttavia ja allekirjoitettavia, pieniä ja isoja arjen tekoja.

– Niiden takana on helppo olla. Uudet arvomme ovat aitoja, oikeilta ja omilta tuntuvia asioita, Heimopäivän tehtävärasteja Tulta päin -joukkueella kiertänyt viisikko totesi.

– Haluamme olla Parhaan Elämän Edelläkävijä Savossa. Se alkaa ylivertaisesta työntekijäkokemuksesta, ja rakentuu paremmasta johtamisesta, merkityksellisyyden tunteesta, asiakasomistajien hyödyn ja osallisuuden kasvattamisesta sekä uudistumisesta ja kasvusta, toimitusjohtaja Mikko kiteytti.

– Asiakkaat ovat meillä hyvissä käsissä. Jatkossa arvot ovat myös asiakaslupauksiamme, ja ne ovat meillä PeeÄssä Omissa käsissä. Meidän käsissä.

Tehtävä- ja toimintarasteilla kiertämistä varten porukka jaettiin muutaman hengen joukkueisiin toimiala- tai toimipaikkarajat kaataen.
Marja Kaavin S-marketista, Kirsti ABC Marjahaasta, Nea S-market Pitkälahdesta ja Ronja S-market Ykkösrastilta valmiina päivän koitoksiin.

PeeÄssässä jokaisen työntekijän käden jälki on tärkeä. Rungtiwapone värjäsi kämmensä iloisen moniväriseksi, ennen kuin painoi jälkensä lakanaan.

Omistajalle paras kumppani -rastilla kerrattiin PeeÄssän asiakasomistajuuden perusasioita, muun muassa S-mobiilin sisältöä sekä omistajahyödyn määrää. Tietovisassa joukkueista valtaosa tiesi aivan oikein: PeeÄssästä kertyi taloudellista hyötyä vuonna 2022 keskimäärin 849 euroa jokaista asiakasomistajataloutta kohti.

Haluttavin työnantaja -rastilla Maaningan S-marketin päällikkö Minna (kuvassa takana vasemmalla) muistutti, että pohjoissavolanen nuori saa usein PeeÄssästä ensimmäisen työkokemuksensa, jolla on tavattoman suuri merkitys.
– Eräs asiakkaamme totesi, että hänen tyttärensä menestys työelämässä johtuu siitä, että hän sai meiltä sellaisen pohjan, jolta on ollut hyvä ponnistaa, Minna kertoi.

Asiakkaalle merkityksellisin kohtaaja -rastilla heimopäiväläiset pääsivät heittäytymään käsikirjoittamisen, ohjaamisen ja näyttelemisen ihmeelliseen maailmaan. Tehtävänä oli tehdä maksimissaan kahden minuutin mittainen video aiheesta ”maailmanluokan asiakaskokemus, joka jää loppuelämäksi mieleen”. Monet joukkueet käyttivät videon pohjana aitoa, itse koettua asiakaspalvelutilannetta. Päivien aikana saatiin talteen monta sataa tarinaa onnistuneista asiakaskohtaamisista.

 

Tämä joukkue kuvaili PeeÄssän arvojen sisältöä näin: Yhdessä – ketään ei jätetä yksin, eikä kukaan ole vapaamatkustaja. Puhalletaan yhteen hiileen. Kaikki tietävät tavoitteet ja päämäärän, ja tekevät töitä niiden eteen. Tunteella – jokainen saa olla oma itsensä, aito ja omanlaisensa persoona ja sellaisenaan aina arvostettu. Ylpeästi – olemme edelläkävijöitä, mikä näkyy esimerkiksi tässä Heimopäivässä. Tällainen työpäivä on todella virkistävä ja innostava. Toimeliaasti – tehdään asiat kerralla oikein tehokkaasti, eikä jätetä omia jälkiä toisten korjattaviksi. Pidetään huolta uusien työntekijöiden perehdytyksestä, eikä odoteta heiltä liikaa. Työn merkityksellisyys rakentuu Tarjan (Prisma Kuopio), Ninan (Sale Kelloniemi), Kimmon (Prisma Rauta), Jeninan (Prisma Kuopio), Sannan (S-market Kaavi) ja Raimon (Original Sokos Hotel Puijonsarvi) mukaan monista asioista. – Hyvät henkilöstöedut ja tulospalkkiot sekä työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen monilla eri tavoilla ovat ihan älyttömän hyviä asioita. Eniten motivoi ja kannustaa kuitenkin asiakkaan aito kiitos, he totesivat.

 

Lounaan lomassa pohdittiin, mitä uusia palveluja PeeÄssä voisi tarjota tai toimintamalleja ottaa käyttöön. Toimitusjohtaja Mikon kanssa ajatuksia vaihtoivat Susanna Kiuruveden S-marketista, Hanna Sokokselta, Essi Kuopion Prismasta, Heta Prisma Raudasta ja Samuli Amarillosta. Keskustelussa nousi esiin muun muassa uusien työntekijöiden perehdytyksen tärkeys, kaupunkikeskustojen elinvoimaisuus, vanhusten palvelut, oma sairaala, hautauspalvelut sekä vuokra-asunnot työntekijöille.

Original Sokos Hotel Puijonsarvessa työskentelevä Mervi nosti omaksi rohkeusasiakseen itsensä haastamisen.
– Ilman sitä ei kehitystä tapahdu, hän muistutti.

Tulistelupaikalla haettiin rohkeutta edelläkävijyyteen heimotansseilla, jotka suunniteltiin #yhdessä -arvon mukaisesti joukkueen yhteisvoimin.

Tulevaisuuteen tiirailivat vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni, Kuopion Prisman johtaja Kirsi sekä Sokoksen johtaja Pia.

Heimopäivän päättää Tahkon Piazzassa komeasti kajautettu yhteislaulu. Reino Helismaan Meksikon pikajuna -kappaleen oli uudelleensanoittanut Varkauden Prisman palvelupäällikkö Joonas varsin oivaltavasti:

 

”Heimopäivät Tahkolla,

oon metsästysmatkalla,

parasta elämää kohti Pohjois-Savossa.

Ajatukset kirkkaina,

vaikka olis pakkasta,

strategiaa pohtimassa arjen tekoina.

Uudistuva, kasvava,

osuuskauppa voittava,

laadukasta, tehokasta, kaikki toiminta.

Inhimillisyyttä lisää johtamisessa,

työ ja arki yhteensovita.

 

Asiakkaan kohtaaja,

loistava työnantaja,

lähikauppa jatkossakin syrjäseudulla.

Verkostoa laajenna,

kasvutaskut tunnista,

asiakasomistaja Ässään sitouta.

Verkkokauppa kasvava, palveluita tarjoa,

vastuullisuusnäkökulmaa aina korosta.

Arvoissamme hästägit – on nykyaikaista,

DNA:ssa osuustoiminta.

 

Strategiatyöstöä,

viime vuoden keväällä,

aloitteli kansaa sekä henkilöstöä.

Kyselyn kiteytystä,

tekemässä Innilä,

bonuspeittopäällikkö on johtoryhmässä.

Kehittäjä Tolvanen,

verkostoija Puustinen,

ryhmätöitä järjestelee Ruotsalainen.

Jory vetää toiminnalle suuntaviivoja,

laskut kuittaa Mikko Junttila.”

 

Tätä saa laulaa!

 

Strategiaamme on uudistettu ja hallintoneuvosto vahvisti PeeÄssän uuden strategian kokouksessaan 20.12.2022.

 

Johtamisen ja kulttuurin muutoksella kohti Parhaan Elämän Edelläkävijyyttä Savossa

Parhaan Elämän Edelläkävijyys alkaa ylivertaisesta työtekijäkokemuksesta. Tavoitteemme on olla haluttavin ja arvostetuin, ihmisvastuullinen ja inhimillinen työnantaja.

Jotta voimme olla omistajalle paras kumppani, on meidän toimittava tehokkaasti ja toimeliaasti. Olemme erityisen ylpeitä tuottamastamme omistajahyödystä -siitä haluamme pitää kiinni ja edelleen kehittää.

Kohtaamme niin työkaverimme kuin asiakkaamme aidosti ja tunteella. Merkityksellisimpänä kohtaajana kasvatamme inhimillisyyspääomaa, joka näkyy asiakkaillemme ylivertaisena savolaisena palveluna.

Vastataksemme omistajiemme odotuksiin palvelujen kasvun ja uudistumisen näkökulmasta, vahvistamme nykyisiä liiketoiminta-alueita erillisillä kasvuohjelmilla ja etsimme aktiivisesti myös uusia palveluita, joita voisimme omistajillemme tuottaa.

Alueemme rohkeana edelläkävijänä vuorovaikutamme, kehitämme ja kasvatamme toimintaamme yhdessä omistajiemme, paikallisten toimijoiden, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa vastuullisesti.

Parhaan Elämän Matkassa on kyseessä johtamisen ja kulttuurin muutoksesta, joka näkyy työntekijöille sekä asiakkaille merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksina. Kyse on inhimillisyyden ja tuloksellisuuden liitosta.

 

Osana parhaan elämän metsästysmatkaa uudistimme myös arvojamme, arvopohja kuitenkin säilyy ennallaan. Uudistetuilla arvoilla haluamme kuvata sitä toimintakulttuuria ja tekemistä, joka vie meitä Parhaan Elämän Matkalla eteenpäin palvelevan/valmentavan johtamiskulttuurin tiellä ja lisää inhimillisyyspääomaa. Toimimme peeässäläisten arvojen mukaan #tunteella #ylpeästi #toimeliaasti #yhdessä.

Kevään edetessä alamme kiihtyvällä tahdilla nostamaan arvoja vahvasti näkyväksi osaksi arkeamme ja asiakasta. Arvot ovat meillä PeeÄssässä Omissa käsissä. Meidän käsissä.

Matka kohti Parhaan Elämän Edelläkävijyyttä Savossa alkaa peeässäläisten Heimopäivillä, jossa jokainen peeässäläinen pääsee osalliseksi yhteiseen keskusteluun Retkikirjan teemoista.

 

Tästä on kyse: Parhaan Elämän Edelläkävijyys Savossa

 

Lue matkan varrelta:

Parhaan elämän metsästys -Matka jatkuu

PeeÄssä kutsuu asiakkaansa mukaan metsästämään parasta elämää

Kysyimme PeeÄssän asiakasomistajilta kesäkuussa heidän mielipiteitänsä PeeÄssästä, onnistumisista, kehityskohteista ja mitä paras elämä Savossa heidän mielestään sisältää.

Saimme huikeat lähes 7000 vastausta! Asiakasomistajilla on siis vaikuttamishalua meidän toimintaan. Tässä hieman koontia asioista, jotka nousivat tutkimuksessa esille sekä muutamia kommentteja asiakasomistajilta. Jatkamme vuoropuhelua asiakasomistajien kanssa näiden asioiden ympärillä myös jatkossa.

 

Suuri joukko tyytyväisiä asiakasomistajia

Asiakasomistajat kokevat meidän onnistuneen päätehtävässämme erinomaisesti. Lähes 80 % kaikista vastaajista sanoo onnistumisen olevan erittäin hyvällä tai hyvällä tasolla.  Ilahduttavaa on, että erityisesti nuoriin pientalouksiin kuuluvat arvioivat onnistumisen vielä hieman paremmaksi kuin kaikki vastaajat. Myös hintaorientoituneet pt-segmentit korostuvat positiivisesti hyvien arviointien antajina.

Merkittävää on, että yksittäisistä asioista asiakaspalvelu nousee ykköseksi onnistumisissa. Upeaa työtä asiakasrajapinnassa!

 

” Kassojen ystävällinen hyvän päivän toivotus joka ostoskerta saa hyvälle mielelle.”

 

”PeeÄssälle ruusuja ystävällistä asiakaspalvelijoista tavarataloissa, ravintoloissa ja päivittäistarvikemyymälöissä. Jos ei muualta hymyä päivän aikana niin noista paikoista aivan varmasti ja vielä muutaman mukavan sanankin kuulee.”

Lisäksi palvelujen riittävyys ja laatu sekä verkoston laajuus keräävät kiitosta.

 

Kehittämiskohteista kärkeen nousevat sekä PT- että KT-hintataso. Tämä ei sinällään ole yllättävää, sillä hinta, edullisuus tai hinta-laatusuhde –asiat ovat yleensä aina – tutkimuksessa kuin tutkimuksessa tai toimialalla kuin toimialalla – niitä tärkeimpiä kehitettäviä asioita kuluttajien mielestä. Ja taloudellisen hyödyn tuottaminenhan on meidän tärkeimpiä tehtäviä. Hinnan merkitys tulee jatkossa olemaan vieläkin suurempi, kun energian hinta ja muut kustannukset nousevat. Asiakasomistajien hintahyötyä meiltä on vaalittava ja pyrittävä tekemään kaikkemme, että hintahyötyä tuotetaan edelleen vahvasti.

 

”Asiakasomistajien rahallinen hyöty on mahtava! Huolehtikaa edullisista hinnoista.”

 

Vastauksissa peräänkuulutetaan myös asiakasomistajien tarpeiden ymmärtämistä. Tämän tutkimuksen toteuttaminen yksittäisenä toimenpiteenä vastaa nimenomaan tähän vaateeseen. Onkin luontevaa, että asiakkaidensa omistama yritys, kuten osuuskauppa, jatkaa tätä vuoropuhelua tulevaisuudessakin.

 

”Hienoa, että päästää vaikuttamaan. Tärkeä, että tämä ei jää vain tähän.”

 

Paras elämä Savossa koostuu asiakasomistajien mielestä yksinkertaisista asioista.

Puhdas luonto, lähellä olevat palvelut sekä monipuolinen, edullinen ja paikallinen ruoka ovat keskeisiä tekijöitä parhaassa elämässä Pohjois-Savossa. Erityisesti luonto ja palvelut nousivat selvään kärkeen parhaan elämän tekijöinä. Luonto on alue, jossa meidän on jatkossa mietittävä, miten kuluttajaosuuskauppana voimme olla mukana.

 

” Pohjois-Savo on paikka luonnolle, vesistölle, liikunnalle, ulkoilulle ja urheilulle.   Nämä asiat ovat tärkeä vastapaino työlle ja edistävät hyvinvointia.”

 

”Välttämättömimmät palvelut perheelle lähellä ja puhdas luonto ympärillä.”

 

” Luonto, ruuan kotimaisuus ja paikallisuus.”

 

Asiakkailla on paljon uusia ideoita PeeÄssän toimintaan. Asiakkaat nostivat arvokkaita kehitysideoita PeeÄssän mahdollisista uusista liiketoiminnoista, nykyisten konseptien kehityksestä sekä Pohjois-Savon alueellisen ja yhteiskunnallisen roolin kehityksestä. Näiden asioiden analysointi jatkuu strategiatyössä syksyn mittaan.

 

” Voisi kohdentaa tarjouksia enemmän mobiiliversiona ja kuittaus onnistuisi myös itsepalvelukassalla.”

 

Kaiken kaikkiaan nämä tulokset osoittavat selvästi sen, että PeeÄssän asiakasomistajat ovat erittäin sitoutuneita omaan osuuskauppaansa ja haluavat olla mukana parhaan elämän metsästyksessä Savossa.

PeeÄssä aikoo nousta tämän vuosikymmenen aikana Parhaan Elämän Edelläkävijäksi Savossa. Päämäärää kohti kulkevan kehittämissuunnitelman pohjaksi osuuskauppa käynnistää pohjoissavolaisten kanssa vuorovaikutteisen keskustelun siitä, mitä paras elämä tarkoittaa. Asiakaslähtöisyyttä vahvistamalla ja asiakkaiden tarpeiden paremmalla ymmärryksellä varmistetaan, että kehittämistoimet ovat oikeaan osuvia.

 

Ensi vuonna 120-vuotisjuhlavuottaan viettävä Osuuskauppa PeeÄssä suuntaa kohti tulevaisuutta ja yhä epävarmemmaksi muuttuneen maailman haasteita muistaen juurensa ja osuustoiminnallisen ideologiansa. Kuten jo ensimmäisiä osuuskauppoja perustettaessa 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, PeeÄssän tehtävä on edelleen omistajiensa arjen helpottaminen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen.

Haluamme nyt avartaa ajatteluamme ja laajentaa toiminta-ajatukseemme liittyviä näkökulmia. Tähtäimessämme on rakentaa omasta maakunnastamme paras paikka elää meille kaikille. Annamme juhlavuotemme kynnyksellä PeeÄssän nimelle uuden merkityksen: haluamme olla Parhaan Elämän Edelläkävijä Savossa, toimitusjohtaja Mikko Junttila kuvailee.

 

Osuuskaupalle luonteva tapa toimia

PeeÄssän uutta päämäärää kohti on nyt lähdetty etenemään suunnitelmallisesti. Kehittämistyön taustalla on S-ryhmän missio (teemme yhdessä paremman paikan elää) ja visio (arjesta juhlaa makusi mukaan).

Me olemme lähteneet savolaistamaan näitä kahta asiaa, eli yhdistämään olemassaolon tarkoitustamme ja tulevaisuuden näkemystämme osallistamalla laajasti maakuntamme ihmiset niin kaupungeista kuin maaseudultakin aktiiviseen kehittämistyöhön. Asiakkaidensa omistamalle, vastuulliselle osuuskaupalle tämä on hyvin luonteva tapa toimia. Isona maakunnallisena osuustoimintayrityksenä meillä on paljon valtaa ja vastuuta siitä, minkälaista elämä Savon sydämessä on, Mikko korostaa.

 

Asiakaslähtöisyys ja -ymmärrys vahvistuvat

Parhaan elämän edelläkävijyyttä kohti kulkeva matka on nimetty parhaan elämän metsästykseksi. Ketterälle, laajasti osallistavalle ja vuorovaikutteiselle matkalle lähtivät loppukeväällä PeeÄssän hallinto ja henkilökunta.

– Ensimmäisellä keskustelukierroksella korostuivat erityisesti asiakaslähtöisyyden merkitys sekä asiakkaiden tarpeiden aito ymmärtäminen. Niinpä laajennamme vuoropuheluamme kutsumalla mukaan asiakasomistajamme sekä kaikki muutkin palvelujamme käyttävät asiakkaamme.

Toiveena on saada asiakasomistajan ääntä kuuluviin mahdollisimman laajasti koko maakunnasta.

Toivomme saavamme eri puolilta maakuntaa ihmiset mukaan kertomaan, missä me olemme onnistuneet ja mitä meidän pitää kehittää. Haluamme myös kuulla, odotetaanko meiltä jotain täysin uusia aluevaltauksia. 

 

Toiveista teoiksi

Huhtikuun alussa PeeÄssän toimitusjohtaja aloittanut Mikko Junttila vakuuttaa, että asiakkailta saadut mielipiteet, toiveet ja odotukset eivät häviä bittiavaruuteen tai sotkeudu vähin äänin arjen jalkoihin. Koska tavoitteet ja tekemiset ovat suuria, tähtäin on asetettu riittävän kauas, kuluvan vuosikymmenen loppuun. ­

Toimeenpanossa edetään kuitenkin parin, kolmen vuoden jaksoissa, tavoitteita todeksi muuttaen ja onnistumisia pitkin matkaa lunastaen. Monia asioita voimme itse kehittää ja toteuttaa, ja toisiin voimme vaikuttaa välillisesti, laajoja verkostojamme hyödyntäen.

Mikko muistuttaa, että keskustelussa usein toivottaviina asioihin tai teemoihin tartutaan varmasti.

Kesän mittaan asiakkailta saatujen näkökulmien pohjalta kootaan myöhemmin tänä vuonna osuuskaupan omille verkkosivuille kokonaisuus esiin nousseista teemoista sekä PeeÄssän tekemisistä kyseisten asioiden tiimoilta. Parhaan elämän metsästys tulee jatkossa olemaan näkyvästi esillä myös muissa osuuskaupan viestinnän kanavissa.

Pidämme keskustelua yllä ja uutisoimme tekemisistämme monikanavaisesti, verkkosivujemme ohella muun muassa PeeÄssä Tänään -lehdessä ja somekanavissamme, Mikko lupaa.

Kutsu parhaan elämän metsästykseen on lähetetty sähköpostitse laajalle joukolle pohjoissavolaisia.

Voit osallistua keskusteluun, vaikuttaa ja voittaa myös TÄSTÄ

 

Kilpailu- ja arvonta tietosuojaseloste