Osuuskauppa PeeÄssä onnistui 120v-juhlavuonna tuottamaan asiakasomistajilleen ennätyksellisen hyödyn. Asiakasomistajuuden hyödyt kiinnostivat ja entisestään kehittynyt asiakaskokemus sekä maakunnan palvelujen kehittämiseen tehdyt investoinnit vauhdittivat vahvaa kasvua. Henkilöstön työtyytyväisyys oli edelleen erinomaisella tasolla.  Paikallisia palveluita sekä tuotteita ostettiin lähes 115 miljoonalla eurolla. Tulostaso säilyi hyvänä, vaikka laski edellisestä vuodesta.

Osuuskauppa PeeÄssän asiakasomistajia oli vuoden lopussa 127 313. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana yli 6 000. Asiakasomistajien määrä toimialueellamme kasvoi vuoden aikana erinomaisesti ja asiakasomistajat käyttävät palveluitamme entistä aktiivisemmin. Neljä taloutta viidestä asioi PeeÄssän toimipaikoissa ainakin kerran kuukaudessa.

Juhlavuoden aikana asiakasomistajien keskittämisestä saadut rahalliset edut, eli Bonus, maksutapaetu ja ylijäämänpalautus, olivat ennätyksellisen suuret. Asiakasomistajille palautettiin yhteensä 45,8 miljoonaa euroa, joka on keskimäärin 360 euroa asiakasomistajaa kohden. Näiden lisäksi asiakasomistajat hyötyivät päivittäin laajasti edullisesta hintatasosta, ilmaisista S-pankin peruspankkipalveluista sekä erilaisista asiakasomistajille tarkoitetuista eduista. Näistä kertyvää omistajahyötyä tuotettiin historian suurimman summan, lähes 100 miljoonaa euroa. Omistajien saama hyöty kasvoi juhlavuonna reilusti edellisvuodesta.

– Taloudellisesti haastavassa ajassa osuuskaupan vahvuudet, asiakasta hyödyttävät palvelut ja edullinen ostoskori, korostuivat. Teemme joka päivä työtä edullisen ostoskorin eteen varmistaaksemme kasvava hyöty omistajille. Puhuttiinpa sitten hinnasta, odotukset ylittävästä asiakaskohtaamisesta tai saavutettavuudesta, meidän tulee olla paras vaihtoehto. Asiakasomistajuuden hyödyt tuleva tämän päälle. Mahdollistaaksemme tämän on tärkeää kehittää toimintamme kustannustehokuutta, sillä vain se mahdollistaa parhaan hyödyn asiakasomistajillemme. Viime vuonna onnistuimme erinomaisesti kasvattamaan omistajahyötyä alueemme asiakasomistajille. Palautuksien lisäksi tarjosimme juhlavuotenamme asiakasomistajille lukuisia ilmaisia tapahtumia alueellamme ja ennätykselliset edut S-mobiilissa, kertoo toimitusjohtaja Mikko Junttila.

 

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys sekä maine erinomaisella tasolla

PeeÄssän henkilöstön työtyytyväisyys säilyi erinomaisella tasolla. PeeÄssä sai erinomaiset tulokset vuoden 2023 henkilöstötutkimuksessa suurten organisaatioiden, yli 1 000 henkilöä työllistävien -sarjassa. Tunnustus kertoo henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta ja toiminnan kehittämisestä pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

T-Median tekemän mainemittauksen mukaan PeeÄssän kokonaismaine on erinomaisella tasolla ja parantunut edellisistä mittauksista. PeeÄssä pärjäsi erinomaisesti myös S-ryhmän eri ketjujen asiakkaille tehdyissä tutkimuksissa. PeeÄssän S-marketit, Sokos sekä kokonaisuutena ketjuravintolat sijoittuivat Suomen parhaiksi.

Yhdessä henkilöstön sekä asiakkaiden kanssa sanoitetut arvot ja lupaukset näkyivät arjen kohtaamisissa erityisen hyvänä palveluna, jota asiakkaamme arvostavat. Kohtaamme päivittäin yli satatuhatta asiakasta ympäri Pohjois-Savoa ja tavoitteenamme on, että jokainen kohtaaminen on arvojemme eli lupauksiemme mukaista, Junttila sanoo.

PeeÄssä on Pohjois-Savon suurin yksityinen työnantaja. Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuodesta ja peeässäläisiä oli vuoden vaihteessa töissä ennätyksellinen määrä, 2 120.

Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä oppilaitosten kanssa muun muassa tarjoamalla ammatti- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille harjoittelujaksoja. Vuoden 2023 aikana ammatillisia harjoitteluja toteutui noin 300. Kesätöitä tarjottiin noin 1 000 nuorelle, joista valtaosalle työ on elämän ensimmäinen työpaikka.

Henkilökunnan tulospalkitsemiseen käytettiin 5,2 miljoonaa euroa. Koko henkilöstö kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Henkilöstöetuja korotettiin juhlavuoden kunniaksi. Henkilöstö sai korotetuista eduista 1,2 miljoonan euron hyödyn. Näiden lisäksi henkilökunnan koulutukseen ja hyvinvointiin käytettiin 2,7 miljoonaa euroa, joka on selvästi edellisvuotta enemmän. Näiden lisäksi henkilöstölle tarjottiin korotetut hyvinvointiedut sekä järjestettiin Heimojuhlat 120v-juhlavuoden kunniaksi.

 

Investointeja yli 42 miljoonalla eurolla maakuntaan

PeeÄssä on toimialueellaan merkittävä työllistäjä myös välillisesti. Esimerkiksi rakentamisessa ja uudistuksissa käytetään aina paikallista yhteistyökumppania, mikäli se vain on mahdollista. Viime vuosi oli myös investointien osalta merkittävä panostuksien vuosi. Investoinnit maakunnan asiakasomistajien palveluihin olivat yhteensä 42,3 miljoonaa euroa ja ne jakautuivat 13 eri kunnan tai kaupungin alueelle. Investointeihin käytettävä summa lähes tuplattiin edellisestä vuodesta.

PeeÄssän suurimmat investoinnit vuoden aikana olivat uusien S-Marketien rakentamiset Sonkajärvelle ja Vesannolle sekä Salen rakentaminen Kangaslammille. Lisäksi tehtiin uudistustyöt Keilankannan, Juankosken ja Kaavin S-Marketeihin.

Majoituskaupassa merkittävimmät investoinnit olivat hotellien uudistukset Original Sokos Hotel Puijonsarvessa Kuopiossa ja Original Sokos Hotel Koljonvirrassa Iisalmessa. Myös Tahkon Break Sokos Hotelsin ensimmäinen uudisosa saatiin valmiiksi. Liikennekaupassa tehtiin uudistus ABC Marjahaassa sekä uudistettiin tankkauspisteet Varkauden Prismalla ja Sale Tervossa, johon tuli myös PeeÄssän toinen venetankkausasema. ABC-latausverkostoa laajennettiin merkittävästi ja autoilijan palveluverkosto kasvoi myös kahdella uudella ABC-Carwash autopesulalla.

 

Paikallisuutta korostaen -ostot alueelta lähes 115 miljoonaa euroa

Paikalliset ja kotimaiset tuotteet kiinnostavat asiakasomistajia. PeeÄssällä on tällä hetkellä yli 200 alueellista tavarantoimittajaa, joilta ostettiin ruokatuotteita 45,4 miljoonalla eurolla. Palveluostoja paikallisilta yrityksiltä oli 61,3 miljoonaa euroa. Hankinnat omalta toiminta-alueelta olivat yhteensä 114,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat reilusti edellisvuodesta.

Järjestimme viime vuonna lähitoimittajapäiviä Prismoissa ja yhteisen Lähitoimittajaillan, jonne saapui yli 100 lähitoimittajaamme. Ilta sai erittäin positiivisen vastaanoton. Tulemme järjestämään tapahtuman tänäkin vuonna. Tilaisuuden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä entisessä ja helpottaa uusien yhteistyökontaktien syntymistä, Junttila kertoo.

 

Energiatehokkuutta ja päästöjen vähentämistä

Viime vuonna PeeÄssän kiinteistöissä tehtyjen erilaisten energiasäästötoimenpiteiden ansiosta saavutettiin vertailukelpoisessa energiankulutuksessa (kWh/m²) säästöä yhteensä 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Energian kokonaiskulutus väheni viime vuonna 2 292 MWH, joka vastaa vuosittain noin 153 sähkölämmitteiden pientalon kokonaiskulutusta.

Säästöjä saatiin aikaan laitekannan uusimisilla ja erilaisilla energiansäästötoimilla. Energian säästämiseksi toimipaikoissamme on muun muassa optimoitu lämpötiloja, ilmanvaihtoja ja valaistuksien määrää.

Toiminnassa käytetään uudistuvaa energiaa aina kun se on mahdollista. Uudistuvan sähkön osuus oli 50,8 prosenttia. PeeÄssän 27 toimipaikan katolla on aurinkovoimalat ja käytössä on 8 600 aurinkopaneeli. Aurinkoenergian tuotanto oli viime vuonna 1 700 MWH.

PeeÄssä on mukana S-Voiman uusimmassa Luvian tuulipuistohankkeessa, jonka on määrä olla tuotantokunnossa vuoden 2025 alusta. Hankkeella varmistetaan kestävän uusiutuvan energian tuotanto ja omavaraisuus.

Hiilidioksidipäästöt vähenivät 27 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. PeeÄssä on sitoutunut S-ryhmän hiilinegatiivisuustavoitteeseen ja pyrkii järjestelmällisesti oman toiminnan aiheuttamien hiilipäästöjen vähentämiseen.  Päästöjen vähentäminen vaatii energiankäytön tehostamista ja päästöttömän energian käyttöä. PeeÄssässä on jo vuosien ajan tehty toimipaikkoihinsa energiasäästötoimenpiteitä ja etsitty aktiivisesti uusia keinoja tehostaa energiankäyttöä.

PeeÄssä on sitoutunut osana S-ryhmää pitkän tähtäimen ilmastotoimiin nykyisten tieteeseen perustuvien lyhyen aikavälin tavoitteidensa lisäksi. S-ryhmä on asettanut kunnianhimoisen Net Zero -päästötavoitteen koko arvoketjulleen, mikä tarkoittaa ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan sekä oman toiminnan että arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä.

 

Vahva kasvu kaikilla toimialoilla ja ennätyksellinen osuustoiminnallinen tulos

Liikevaihto oli kokonaisuudessaan 754,8 miljoonaa euroa (+ 5,1 prosenttia). Liikevaihto kasvoi eniten päivittäistavarakaupassa, jossa kasvua oli 9 prosenttia. Liikevaihto kasvoi erityisesti Prismoissa, S-marketeissa ja ruoan verkkokaupassa sekä kahviloissa, pikaruokaravintoloissa ja ravintolamaailmoissa. Majoituskaupan kehitykseen vaikutti laskevasti Break Soko Hotel Tahkon sekä Original Sokos Hotel Koljonvirran täysremontointi ja uudisrakentaminen sekä Original Sokos Hotels Puijonsarven huoneuudistukset.

Liikenteen energioiden ja palveluiden liikevaihdon heikkenemiseen vaikutti polttoaineiden maailman markkinahinnan kehitys. Myytyjä polttoainelitroja oli kuitenkin lähes 4 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna ja uutena palveluna myös sähköautojen lataus on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle.

Osuustoiminnallinen tulos oli viime vuodelta 103 miljoonaa euroa, josta operatiivinen tulos oli 20,7 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos laski -1,3 miljoonaa euroa. Hyötyä omistajille tuotimme 99,4 miljoonaa euroa.

– Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti operatiivinen tulos käytetään aina asiakasomistajien hyödyksi esimerkiksi investointeina maakunnan palveluihin tai palkitsemiseen. Tulos jää aina siis hyödyttämään meidän pohjoissavolaista yhteisöämme. Yritysten perinteinen tulosajattelu ei kuvaa laajasti osuustoiminnan luonnetta, tehtäväämme ja siinä onnistumista. Haluamme siirtyä kohti laajempaa näkemystä, joka mittaavaa paremmin osuustoiminnan tuottamaa hyötyä sen jäsenille. Osuustoiminnallinen tulos sisältää yhdistettynä asiakasomistajillemme tuottamamme hyödyn sekä perinteisen operatiivisen tuloksen, kertoo Junttila.

Vähittäiskaupan tulos kasvoi ja oli 25,1 miljoonaa euroa (+0,9 milj.€). Majoitus- ja ravitsemiskaupan tulos laski edelleen, ollen -1,2 miljoonaa euroa (-0,9 milj.€). Kokonaisuudessaan tulostaso oli hyvä.

– Panostuksemme omistajahyötyyn, henkilöstöetuihin, osaamisen kehittämiseen sekä merkittävät investoinnit ja yleinen kustannusten nousu heikensivät tulostamme. Tulostaso säilyi kuitenkin hyvänä ja olemme siihen tyytyväisiä, sillä näemme panostuksemme merkittävänä satsauksena tulevaisuuteen, toteaa Junttila.

– Tulevina vuosina Kuopion vähittäiskaupan markkinassa tapahtuu pitkästä aikaa isompia liikkeitä, kun meidän lisäksi kilpailijat kehittävät omaa tarjontaansa. Investoinnit ovat maakunnalle ja erityisesti Kuopiolle hyvä signaali siitä, että alueen kasvuun uskotaan. Investoinnit luovat alueelle työpaikkoja ja lisääntyvä kilpailu on kaikkien etu. Olemme investoineet viime vuosina liki 90 miljoonaa euroa kasvuun läpi maakunnan. Myös tulevien vuosien investointinäkymä on merkittävät. Tulemme jatkamaan vahvaa investointitahtia sekä nykyisiin kauppapaikkoihin että uusiin sijanteihin. Tällä hetkellä suunnitelmat kohdistuvat muun muassa Rautalammille ja Kuopion Pitkälahteen. Uudistustyöt ovat käynnissä myös Tahkolla Break Sokos Hotelsissa. Erityisesti Kuopiossa näemme tulevaisuudessa potentiaalia kasvulle, joka tulee näkymään tulevissa päätöksissämme parhaan elämän matkalla, Junttila kertoo.

Original Sokos Hotel Puijonsarven Puikkari Conference on vastaanottanut Chaine de Rôtisseurs -kilven, merkkinä hotellin kokous- ja juhlapalvelujen laadusta sekä ruoka- ja juomatuotteen korkeasta tasosta. Ainutkertaista kilven luovutusta juhlistettiin lauantaina 27.1.2024 Rôtisseurs-illallisen ja hotellin 150-vuotisjuhlan merkeissä.

 

Yksilöllisille ravintoloille myönnettävä Chaîne des Rôtisseurs -kilpi on kansainvälisesti tunnettu kokonaisvaltaisen laadun tunnus, joka kertoo elämyksestä ja ruokanautinnosta. Kilpeä ei voi ostaa, ja sen käyttöoikeus arvioidaan vuosittaisilla tarkastuskäynneillä. Puikkari Conference on neljäs ravintola Kuopiossa ja koko Pohjois-Savossa, jolle kilpi on myönnetty. Kaiken kaikkiaan kilpiravintoloita on Suomessa lähes sata. S-ryhmässä Rötisseurs-kilpi on muutamilla ravintoloilla, muun muassa Helsingin maamerkkeihin kuuluvalla ravintola Kappelilla.

– Kyseessä on korkein mahdollinen tunnustus, jota me myönnämme ravintoloille. Se on tunnustus erittäin korkeasta laadusta ja omasta tyylistä, jota ravintola on onnistunut omalla alueellaan toteuttamaan ja jatkuvasti kehittämään. Kilpi merkitsee intohimoa omaa työtä kohtaan ja intohimoa kehittää omaa tekemistä keittiön ja salin tiivistä yhteistyötä korostaen, Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry:n valtavouti Johanna Hornborg-Ojala kuvaili.

Hän totesi, että Puikkarissa luodaan ikimuistoisia elämyksiä ja mieleenpainuvia hetkiä.

– Kilpi on todella ansaittu. Olette upealla tavalla pystyneet tuomaan Puikkarin pitkää historiaa tähän päivään, kunnioittaen laadukkaita raaka-aineita ja paikallista lähiruokaa.

Rôtisseurs-kilpi haastaa ravintolan säilyttämään intohimon tekemiseen ja kehittymiseen.

– Kaikki me tiedämme, että Puikkarista tekee upean henkilökunnan ammattitaito ja käsityö. Osaamisen vaaliminen ja tukeminen koko talon positiivisella ilmapiirillä mahdollistaa jatkossakin ikimuistoisten hetkien luomisen, valtavouti ennakoi.

 

Savon voudin haave on nyt toteutunut

Chaîne des Rôtisseurs Savon vouti Juhani Simpasen mukaan Rôtisseurs-kilven myöntämisprosessi kestää yleensä kahdesta kolmeen vuoteen. Hotellin vanhimpaan osaan sijoittuvan Puikkari Conferencen osalta kilpimahdollisuus nousi esille vuonna 2018 toteutetun ravintolauudistuksen sekä keväällä 2022 Puikkarissa erittäin onnistuneesti järjestetyn paikalliskapitulin myötä.

– Rohkenin ehdottaa PeeÄssälle, josko Puikkarista ryhdyttäisiin miettimään kilpipaikkaa. Hakemus saatiin viime keväänä, jonka jälkeen sitä puollettiin paikallisessa voutikunnassa ja Tampereen kapitulissa kansallinen hallitus hyväksyi kilven. Minulla on ollut koko kymmenvuotisen voutikunnan puheenjohtajakauteni ajan ollut haaveena, että PeeÄssä alueemme suurimpana ravintolatoimijana saisi johonkin ravintolaansa kilven, ja nyt tämä haave on toteutunut. Toivon, että kilpi vahvistaa Puikkari-juhlatilaa ja tuo lisää näkyvyyttä toiminnallemme puolin ja toisin. Toivottavasti tällainen positiivinen asia auttaa laajemminkin kovassa myllerryksessä olevaa ravintola-alaa, Juhani Simpanen toivoi.

 

Tunnustus kannustaa yhä parempaan

Kilpiravintolan edellytyksenä on, että siellä työskentelee järjestön jäsen sekä salin että keittiön puolella. Puikkarissa hotellin keittiöpäälliköllä Toni Karjalaisella on Maître-arvon käädyt. Ravintolapäällikkö Hanna Härkönen vastaanotti puolestaan Chef deTable -käädyt viikko sitten Jyväskylän kapitulissa.

– Olemme tavattoman iloisia ja ylpeitä Rôtisseurs-kilvestämme, joka kertoo asiakkaillemme laadusta sekä ruoka- ja juomatuotteen että palvelun osalta. Kilven saamisesta ansio kuuluu koko henkilökunnallemme. Meidän kaikkien selkäranka suoristui ja ryhti parani entisestään tämän tunnustuksen myötä. Teemme työtämme entistä kovemmalla intohimolla ja suuremmalla sydämellä, Hanna Härkönen ja Toni Karjalainen lupasivat koko joukkonsa puolesta.

 

Juhlamenu kunnioitti historiaa ja paikallisia raaka-aineita

Rôtisseurs-juhlaillallisen menu kunnioitti Original Sokos Hotel Puijonsarven 150-vuotista historiaa sekä paikallisia, laadukkaita raaka-aineita.

– Kuuden ruokalajin illallisen jokaiseen annokseen liittyy tarina. Esimerkiksi alkuruokana tarjottava Puikkarin mallasleipä paahtopaistilla, ruskealla voivaahdolla ja ruohosipuli-ranskankermamajoneesilla on saanut vaikutteita ajasta, jolloin ravintolassa piti ostaa leipäannos, jotta sai ostaa alkoholia. Syötävä Bloody Mary muistuttaa puolestaan kattomme alla menneinä vuosina toimineista legendaarisista yökerhoista, Toni Karjalainen kuvaili.

Lähiruokaa menussa edustivat muun muassa paikallisen kalastajan Kallavedestä nostama kuha sekä Keiteleellä sijaitsevan Saastamoisen tilan karitsa kahdella tavalla. Jälkiruokana savolainen perinteinen mustikkakukko sai uutta twistiä puikkarin tyyliin tarjoiltun. Jokaisen ruokalajin yhteyteen Hanna Härkönen oli valikoinut asiantuntevasti ja täydellisen osuvan juoman.

Juhlaillallisen päätteeksi Johanna Hornborg-Ojala kutsui lavalle sekä salin että keittiön henkilökunnan, joka mahdollisti ikimuistoisen illan. Menua arvioidessaan hän puhui tasapainoisuudesta, herkullisuudesta ja loistavista makuyhdistelmistä.

– Olette tarjonneet meille äärimmäisen upean, ihan täydellisen illan. Intohimo tekemiseen todella näkyi tänä iltana, valtavouti kiteytti juhlaväen yhtyessä kommenttiin raikuvilla aplodeilla.

 

Original Sokos Hotel Puijonsarven 150-vuotisesta historiasta lisää tietoa:

 

S-ryhmän vanhin hotelli, legendaarinen Original Sokos Hotel Puijonsarvi 150 vuotta

 

PeeÄssän matkailu- ja ravintolakaupan sekä ABC-toimialan uusi johtaja Aleksi Vuorinne on tehnyt pitkän kierroksen jälkeen paluun kotikaupunkiinsa Kuopioon. Hänellä on elämässään kaksi suurta rakkautta, perhe ja työ.

Aleksi Vuorinne istuu kiireettömän oloisena Original Sokos Hotel Puijonsarven kokoustila Renkussa. Hän puhuu rauhallisesti ja harkitsevasti, vaikka PeeÄssän uudella toimialajohtajalla on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon keskeneräisiä asioita käsissään. Työtä ja tekemistä on paljon, mutta kun suunta on selvä, pelimerkit hyvät ja perusasiat kunnossa, voi tulevaisuuteen katsoa luottavaisin mielin.

– PeeÄssä on hieno osuuskauppa, jonka Parhaan Elämän Edelläkävijä Savossa -visio tuntuu timanttiselta ja viime syksynä lanseeratut uudet arvot Tunteella, Ylpeästi, Toimeliaasti ja Yhdessä ovat aitoja ja kolahtavat kohdallani. Täällä on kehittämisen intoa, eteenpäin menemisen fiilistä ja todella vahvaa osaamista kaikilla eri tasoilla. On hienoa saada tehdä töitä ammattitaitoisten ja työlleen omistautuneiden ihmisten kanssa, Aleksi toteaa.

Hän sanoo hypänneensä liikkuvan junan kyytiin sielua ja sydäntä myöten.

– Matkailu- ja ravitsemiskauppa on ala, jota rakastan, ja Pohjois-Savossa on matkailun kehittämiseen erityisesti Tahkon ansiosta valtavasti mahdollisuuksia, Aleksi kuvailee.

Uusi pesti tarjoaa hänelle myös mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen.

– En ole aiemmin päässyt johtamaan ABC-liiketoimintoja. Vastuulleni kuuluu nyt toimialajohtajana hotellien ja ravintoloiden lisäksi liikennemyymäläkauppa, liikenne-energiat eli polttonestekauppa ja ABC Lataus -palvelut sekä autopesupalvelut. Se on todella mielenkiintoista ja innostavaa.

Tärkeintä ovat aina ihmiset

Ensimmäiset viikot PeeÄssässä Aleksi on käyttänyt toimipaikkoihin ja ihmisiin tutustumiseen. Hän on halunnut mahdollisimman nopeasti oppia tuntemaan väkensä ja kuulla henkilöstön mietteet siitä, missä hotelleissa, ravintoloissa ja ABC-lipun alla mennään.

– Työssäni tärkeintä ovat aina ihmiset. Ilman osaavaa ja työssään viihtyvää henkilökuntaa ei tällä alalla voi pärjätä. Olen kuitenkin vaativa, yhtä lailla muille kuin itsellenikin. Asetan riman korkealle, ja annan kaikkeni auttaakseni omaa porukkaani onnistumaan. Ponnistelen yhdessä muiden kanssa ja kannan vastuun.

PeeÄssän hotelli- ja ravintolakaupan toimiala on ollut pitkään hyvässä iskussa, mutta tilanne on kääntynyt päälaelleen muutamassa vuodessa koronapandemian, yleisen taloudellisen tilanteen ja asiakkaiden kulutusmuutosten yhteisvaikutuksena. Tuloskehitys on nyt pikimmiten saatava nousu-uralle, ja tarvetta on myös toimintamallien ja -tapojen uudistamiselle. Tästä syystä parhaillaan on käynnissä koko toimialaa koskevat muutosneuvottelut.

– Tilanne on poikkeuksellinen, mutta tästä selvitään, nyt on vain heikompi jakso menossa. Takavuosien tapaiselle taloudelliselle menestykselle ovat kaikki edellytykset olemassa, mutta se vaatii tehokkuuden parantamista, rohkeaa uudistumista ja tekemisten suoraviivaistamista. Perusasiat ovat kunnossa, meillä on osaavia ihmisiä ja kaiken kaikkiaan hyvin ammattitaitoinen henkilökunta, joka haluaa tehdä työnsä hyvin ja menestyä, edellisessä työpaikassaan Etelä-Karjalan Osuuskaupassa matkailu- ja ravitsemiskaupan huippuvireeseen nostanut uusi toimialajohtaja linjaa.

 

15 vuotta S-ryhmässä

Helposti lähestyttävä, kuunteleva, kohtelias ja ystävällinen Aleksi on syntynyt Etelä-Savossa Ristiinassa, josta perhe muutti Kuopioon hänen ollessaan kolmevuotias.

– Olen aina pitänyt Kuopiota kotikaupunkinani. Koen palanneeni juurilleni.

Ennen Kuopioon siirtymistään Aleksi on tehnyt töitä S-ryhmässä 15 vuotta matkailu- ja ravintolakaupan parissa, vastuullisissa päällikkö- ja johtajatehtävissä pääkaupunkiseudulla, Joensuussa ja Lappeenrannassa.

– Vastuullani on nyt kuitenkin suurempi kokonaisuus kuin koskaan aiemmin.

Aleksi on aina ollut hyvin vahvasti työorientoitunut, mutta elämänsä keskipisteeseen hän nostaa itseoikeutetusti 9-vuotiaan poikansa Väinön ja puolisonsa Jonnan.

– Olen asunut näin alkuun viikot Kuopiossa ja viikonloput Lappeenrannassa, mutta perheen yhdistämiselle on uskottava suunnitelma. Väinö muuttaa kesään mennessä Kuopioon ja Jonna siinä vaiheessa, kun on sopiva hetki irtautua Liiga-SaiPasta. Koti etsitään sitten, kun asumme taas kaikki samassa osoitteessa.

Mestari-DJ 30 vuoden takaa

Vapaa-aikaan kuuluu kaikenlaista touhuilua perheen kesken. Kesäaikaan koko perhe viettää aikaa purjehtimalla, yleensä Saimaalla, mutta jatkossa varmasti aiempaa enemmän myös Kallavedellä ja muilla Pohjois-Savon isoilla järvillä. Aleksi omistaa veneen puoliksi Kuopiossa asuvan isänsä kanssa.

Aleksi tunnustaa, että lähestyvän ikämerkkipaalun merkeissä on viidenkympin villitys iskenyt.

– Vuonna 1993 voitin DJ-kisoissa Suomen mestaruuden. Nyt levyjen soittaminen on alkanut poltella uudestaan. Ensin soittelin kotona autotallissa kasaria ja ysäriä, ja siitä rohkaistuneena kävin viime vuonna keikoilla useammissa Etelä-Karjalan Osuuskaupan ravintoloissa. Saa nähdä, jatkuuko DJ-ura PeeÄssässä, Aleksi Vuorinne hymyilee.

Original Sokos Hotel Puijonsarven hotellinjohtajana tammikuussa aloittanut Kati Vihma muutti Kuopioon Savonlinnasta. ”Upeiden järvimaisemien ääreltä upeiden järvimaisemien äärelle”, toteaa Kati innoissaan. Pitkän linjan hotelliammattilaista viehättää Puijonsarvessa erityisesti sen upea historia ja uudistetut tilat. Kuopio taas houkutti dynaamisen profiilinsa vuoksi.

Teksti: Tanja Holmberg | Kuvat: Lassi Saijets

 

Vihmalla on takanaan monipuolinen, yli 20-vuotinen ura hotelli- ja matkailualalla. Ensin eri tehtävissä Sokos Hotels -ketjussa ja Tampereen ikonisessa Original Sokos Hotel Ilveksessä, sitten Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinnan hotellinjohtajana vuodesta 2020.

”Savonlinnan Seurahuoneella vedin tiimini kanssa läpi mittavat tilauudistukset. Sain myös olla vahvasti mukana kehittämässä Savonlinnan alueen ympärivuotista matkailua, mikä oli hyvin antoisaa”, Kati kertoo.

 

Legendaarinen hotelli innosti

Työmahdollisuus Kuopiossa tuli Vihmalle vastaan sopivassa kohtaan, sillä isot projektit Savonlinnan Seurahuoneella oli saatettu loppuun – Seurahuoneen viimeisin huoneuudistus valmistui kesällä 2023.

”Original Sokos Hotel Puijonsarvesta innostuin heti! Tämä talohan on ihan legendaarinen, oikea savolainen klassikko. Puijonsarven 150-vuotinen historia pitää sisällään huiman määrän upeita tarinoita, joista ammentaa myös tulevaan. Tietysti minua innosti myös se, että hotellissa on tehty isoja uudistuksia viime vuosina”, Kati sanoo.

”Ja olihan Kuopion positiivinen imago osaltaan motivaattori hakea tätä paikkaa. Vireä, eteenpäin katsova ja muuttovoittoinen yliopistokaupunki, jossa on vilkas kulttuuri- ja elinkeinoelämä”, Kati toteaa.

 

Idearikas yhdessä tekijä

Hotellinjohtajana Kati Vihma vastaa Original Sokos Hotel Puijonsarven majoitustoiminnasta palveluineen. ”Tärkein tehtäväni on hotellin strateginen johtaminen; kokonaisuuden eteenpäin vieminen ja kehittäminen”, hän avaa työtään.

”Rooliini kuuluu varmistaa, että ydintuotteemme eli hotellihuoneet ja ravintolapalvelut ovat kunnossa. Puijonsarvessa tuote on kyllä loistava, huoneet on kaikki lähivuosina uusittu ja kiinnostavia ravintoloita on useita. Ja sitten on tietysti Puikkari Conference, jolle on juuri myönnetty laadukkaasta gastronomiasta ja palvelusta kertova Chaîne des Rôtisseurs -kilpi”, Kati kertoo.

”Johtamistapaani kuvaa kannustava yhdessä tekeminen. Olen myös idearikas uuden kehittäjä, ja pyrin innostamaan koko työyhteisöä samaan. Virheitä ei pidä pelätä – jos mitään ei tehdä, ei eteenpäinkään mennä.  Työyhteisöltä odotankin vahvaa tekemisen meininkiä ja eteenpäin katsomista.”

 

Sukujuuret Kuopiossa

”Vaikka Kuopio oli minulle entuudestaan tuttu vain kesäturistin näkökulmasta eli Kallaveden ja Puijon maisemista käsin, on minulla vahvat sukujuuret kaupunkiin. Isoisoisäni toimi aikanaan pastorina Kuopiossa, ja isoisän veli, kenraalimajuri ja Mannerheim-ristin ritari Einar Vihman on kuopiolainen ja haudattu Kuopion Sankaripuistoon”, Kati kertoo.

”Kiva olla nyt omilla sukujuurilla ja uuden äärellä. Uskon, että perheemme karkeakarvaiset saksanseisojatkin tulevat nauttimaan Kuopion ja lähialueiden luonnosta”, Kati toteaa iloisena.

Vapaa-aikanaan tuore hotellinjohtaja rentoutuu metsästysharrastuksen parissa, ryhmäliikuntatunneilla ja joogasalissa. Uudessa kotikaupungissa hän odottaa erityisesti sen monipuoliseen kulttuuritarjontaan tutustumista.

 

 

Joulukuun 12. päivänä 150 vuotta täyttäneen Original Sokos Hotel Puijonsarven historiassa on koettu varsin värikkäitä vaiheita. Esimerkiksi 1970- ja 1980-luvuilla hotellin vanhimmassa puuosassa toiminut, kansan suussa Renkkuna tunnettu Kaupunginhotelli sai legendaariset mitat asiakkaiden mielissä, eivätkä tuon ajan työntekijätkään ole Renkkua unohtaneet. Synkät ennusteet puutalon kohtalosta eivät onneksi toteutuneet. Juhlatilan valot loistavat puolentoista vuosisadan jälkeen kirkkaampina kuin koskaan.

Teksti: Kristiina Tammitie | Kuvat: Pentti Vänskä

Kirka, Irwin, Tapani Kansa, Danny, Popeda, Sleepy Sleepers, Sielun Veljet, Juice Leskinen, Dingo, Lapinlahden Linnut… Kautta maan Renkkuna tunnettu Kuopion Kaupunginhotelli oli 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa kautta maan tunnettu viihdekulttuurin keskus ja ”Suomen rock-aatelin mieluisin esiintymispaikka.”

Renkun viimeisestä illasta tulee uuden vuoden yönä kuluneeksi jo 38 vuotta, mutta tarinat elävät edelleen niin asiakkaiden kuin silloisten työntekijöiden parissa.

– Se oli loistavaa aikaa. Meillä oli mahtava työyhteisö. Kaikki olivat toistensa tukena niin huonoina kuin hyvinä hetkinä. Oltiin yhtä suurta perhettä. Yhteishenkeä kuvastaa hyvin se, että neljän vuosikymmenen jälkeen pidämme edelleen yhteyttä toisiimme, 1970- ja 1980-luvuilla Renkussa työskennelleet Kari ”Skipi” Happonen, Anna-Liisa Flink, Taimi Tamminen, Harri ”Kalle” Ämberg, Harri Vauhkonen, Matti Koski, Pentti Lipponen ja Eero Soininen muistelivat tapaamisessaan aiemmin tänä vuonna.

 

Paikka, johon oli pakko päästä

Ravintolat olivat vielä 1980-luvulla normaalisti auki yhteen asti yöllä. Kaupunginhotelli oli ensimmäinen paikka, joka sai poikkeusluvalla tiettynä viikonloppuna viihdyttää asiakkaitaan aamuneljään saakka.

– Lupa annettiin vain yhdelle ravintolalle kerrallaan. Viikonloppuisin Renkussa juhli yli tuhat ihmistä. Jos ei päässyt ovesta sisään, käytettiin kulkureittinä naisten wc-tilojen ikkunaa. Ravintolaan tultiin jo heti alkuillasta ja jaksettiin valomerkkiin saakka. Kaikki sen ajan kuumimmat tähdet esiintyivät Renkussa, joten se oli paikka, johon oli pakko päästä, porukka kuvaili.

– Kun Renkku suljettiin aikaisemmin ja Puijonsarvella oli lupa pidennettyyn aukioloon, lähdettiin esiintyjien kanssa kadun toiselle puolelle juhlimaan ja kiivettiin paloportaita pitkin sisälle kilpailijan leiriin. Illan tienesti kului siinä saman tien. Irwinin kanssa mentiin myös hotellihuoneeseen pelaamaan korttia pitkälle aamuun, miehet muistelivat.

Nuorista kavereista oli hienoa, kun pääsi tapaamaan julkimoita, sai omaa rahaa ja huikeita muistoja.

– Kotona ei tykätty, kun olin 16-vuotiaana Renkussa soittamassa levyjä ja tiskijukan tehtäviin kuului myös stripparin esiintyessä valon näyttäminen. Äiti kävi antamassa palautetta pomolle asiasta, Eero kertoi.

Anna-Liisankaan työtä ei perhepiirissä juuri arvostettu.

– En tiennyt mistään mitään, kun aloitin, mutta nopeasti sitä oppi – myös sen, että tarjoilijan työ oli tuohon aikaan huonomaineista hommaa. Itse tykkäsin työstäni, mutta anoppi ei voinut sietää sitä, että olin tällaisessa paikassa töissä.

 

Sukupolvi toisensa jälkeen hankkinut elämänkokemuksia

Savon Sanomat uutisoi 2.1.1986 Renkun viimeisen illan päättäneen jo 1870-luvulla alkaneen hotelli-ravintolan maineikkaan historian. ”Hillitystä charmista harkittuun rappioon” -otsikolla varustetussa artikkelissa kerrottiin, että ”Kuopion kuulu Renkku itki, nauroi ja rokkasi uuden vuoden yönä. Talovanhus eli ikimuistoiset viimeiset hetkensä suruliputettuna ja seppelöitynä. Kuopion Kaupunginhotelli lopetti toimintansa ja samalla Kuopio menetti valtakunnallisestikin merkittävän kulttuurikohteen.”

Jo aiemmin marraskuussa maakuntalehdessä pohdittiin, miten ylipäätään joku paikka voi pysyä pystyssä yli sata vuotta ”niin kuin tämä herrojen susiteetti ja rahvaan Renkku on tehnyt. Yksinkertaisin selitys kai olisi, ettei tupajumi ole viihtynyt patarummun jyskeessä.” Samaisessa jutussa todettiin, että ”sukupolvi toisensa jälkeen on vuoden 1873 joulukuun jälkeen käynyt hankkimassa Maaherrankatu 5:stä elämänkokemuksia. Seurahuoneen aikana ilo oli varattu ns. paremmille piireille, mutta myöhemmin on suuresta salista löytynyt tilaa muillekin. Viimeisenä hyvänä työnään Renkku on avannut sylinsä kaikkein nuorimmille ja kova-osaisimmille – opiskelijoille.”

 

Talovanhus elää ja voi hyvin

Vanhasta Seurahuoneesta/Kaupunginhotellista/Renkusta puhuttiin menneessä aikamuodossa ja sen ennustettiin lahoavan paikalleen käyttökelvottomana, tyhjänä ja hylättynä. Rakennuksen kohtalosta käytiin kiivaita keskusteluja kaupunginvaltuustoa myöten. Kiista ratkesi, kun kiinteistölle annettiin korkeimmassa oikeusistuimessa virallinen suojelupäätös.

56 miljoonan markan remontin jälkeen hotellin tarina jatkui uuden omistajan luotsaamana Grand Hotellina. Vuoden 1990 alussa Grand Hotelli yhdistettiin viereiseen Sokos Hotel Puijonsarveen liiketoimintakaupalla. Renkun kuuluisaan saliin avattiin Night Club, joka oli 18 vuoden ajan Kuopion toimivin parisuhdealusta, takavuosien Tinder livenä.

Vuonna 2018 historiallinen Seurahuoneen sali sai Osuuskauppa PeeÄssän 10 miljoonan euron investoinnin turvin uuden elämän monimuotoisena tapahtumatilana. Talovanhus elää ja voi hyvin kristallikruunujen loisteessa.

Ilmassa oli melkeinpä harras tunnelma, kun neljä vuosikymmentä sitten talossa töissä olleet astelivat Puijonsarven juhlasaliin. – Paljon upeita muistoja ja tapahtumia on jäänyt mieleen tästä paikasta. Se oli valtavan hienoa aikaa, Anna-Liisa Flink, Eero Soininen, Harri ”Kalle” Ämberg, Matti Koski, Kari ”Skipi” Happonen, Harri Vauhkonen ja Pentti Lipponen, vakuuttivat.

Skipi Happonen työskenteli baarimestarina Kaupunginhotellissa 1970–1985.

Anna-Liisa Flink löysi vanhoista valokuvista paljon tuttuja menneiltä vuosilta.

En etsi valtaa loistoa, Sydämeeni joulun teen, Taivas sylissäni… PeeÄssän kaikissa ABC-liikennemyymälöissä kajahtivat jälleen Kauneimmat joululaulut samana päivänä ja samalla kellonlyömällä. Paikallisten seurakuntien kanssa järjestettyihin tapahtumiin kokoontui useita satoja ihmisiä ottamaan joulua vastaan yhteislaulun merkeissä.
– Ilo, toivo ja rakkaus ovat joululaulujen suuria sanoja, kiteytti Varkauden seurakunnan rovasti Arja Päivärinta.

Teksti: Kristiina Tammitie | Kuvat: Pentti Vänskä

– On suuri etuoikeus, että voimme kokoontua yhteen ja laulaa lauluja, jotka vievät meidät aikamatkalle lapsuuteen ja kaikkiin menneisiin jouluihin, muistutetaan tämänvuotisen Kauneimmat Joululaulut -vihkon alkulehdillä.

Kauneimmat Joululaulut -tapahtumalla on pitkät perinteet: Suomen Lähetysseura aloitti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet 1973, eli tasan 50 vuotta sitten. Aiemmin monien meidän jouluun erottamattomasti kuuluvat yhteislaulutilaisuudet järjestettiin kirkoissa ja seurakuntasaleissa, mutta viime vuosina niiden rinnalle ovat tulleet ravintolat, kauppakeskukset ja meillä Pohjois-Savossa myös liikenneasemat. Tiistaina 19.12. PeeÄssän ABC-asemille Pitkälahteen, Siilinjärvelle, Marjahakaan, Pyhäjärvelle, Kiuruvedelle ja Varkauteen pysähtyi joulukiireen keskellä jälleen useita satoja ihmisiä, hakemaan joulun tunnelmaa, iloa ja rauhaa tutuista ja vähän tuntemattomammistakin joululauluista.

– Olemme kiitollisia siitä, että ABC:n ovet ovat meille avoinna. On iso ilo järjestää Kauneimmat Joululaulut paikassa, jossa tavoitamme todennäköisesti sellaisiakin ihmisiä, joille kirkon kynnys on korkea. Tämä on erittäin onnistunut ratkaisu, Varkauden seurakunnan rovasti Arja Päivärinta ja kanttori Sauli Rissanen kiittelivät.

– Tulimme hakemaan ihanaa joulumieltä, Lyytisen perhe kertoi. Tapahtuman nuorimpiin osallistujiin kuuluvien Mennan ja Noelin kanssa joulua tunnelmoivat perheen äiti Elisa sekä ABC:llä opiskelun ohessa töitä tekevät Oona ja Nella.

Varkauden ABC:lle kokoontui neljännen kerran järjestettyyn jouluiseen iltaan kymmenittäin yhteislaulun ystävää. Määrä on liki kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Suurin osa oli tullut paikan päälle varta vasten joululaulujen takia, mutta pöytiin jäi istumaan myös moni ohikulkija kuuntelemaan ja laulamaan.

– Ihmettelin jo ulkona, että täältä kuuluu joululaulua. Mukava yllätys. Meinasin poiketa vain pikaisesti, mutta nyt on mennyt jo puoli tuntia lauluja kuunnellessa, nimettömänä pysytellyt pitkämatkalainen kommentoi.

Varkautelaiset Riitta Kolehmainen ja Eija Jortikka osallistuivat Kauneimmat Joululaulut -tapahtumaan nyt toista kertaa ABC:llä.

– Olemme entisiä työkavereita vuosien takaa. Meillä on perinne, että tapaamme vuosittain Kauneimpien Joululaulujen merkeissä. ABC on erilainen, mutta kiva ja yllättävänkin tunnelmallinen paikka tällaiselle tapahtumalle. Arjesta tutun katon alle on kaikkien ihmisten helppo tulla, mikä varmasti lisää kiinnostusta tapahtumaa kohtaan, he pohtivat.

ABC:n työntekijät Päivi Romo ja Iiris Eronen hyräilivät mukana tuttuja joululauluja asiakaspalvelun lomassa. – Joululauluista tulee ihanaa tunnelmaa, Iiris hehkutti.

– Hienoa, että seurakunnan tapahtumia tuodaan ihmisten lähelle, Raija Ryymin, Irma Paasi, Maija Eklind ja Martta Kärkkäinen kiitelivät

Varkauden seurakunnan kanttori Sauli Rissanen ja rovasti Arja Päivärinta olivat tyytyväisiä ABC:lle kokoontuneiden laulajien määrään. – Saatiin pöydät täyteen innokkaita laulajia, kiitteli Arja, jolla on toiveissa muutakin yhteistyötä PeeÄssän kanssa. – Olen haaveillut flash mopista Prisman hyllyjen välissä pääsiäisen aikaan, rovasti kertoi.

Kuopion markkina jatkaa kasvuaan ja osana PeeÄssän marketkaupan verkoston kehitystä kehitämme toimintaa myös Kuopion Pitkälahdessa. Parantaaksemme asiakasomistajien palveluita, olemme aloittaneet Pitkälahdessa muutostyöt.

Pitkälahti nähdään hyvänä kauppapaikkana ja toimintoja kiinteistössä halutaan kehittää edelleen. Nykyisin kiinteistössä toimii ABC liikennemyymälä, S-market ja Prisma Rauta. Kauppa- ja ravintolapalveluita tullaan kehittämään nykyisten konseptien puitteissa ja tilojen uudelleen järjestelyillä. Vuokralaisena olevan Savo-Karjalan Lihan toiminta kiinteistössä jatkuu edelleen.

Alueen asiakasomistajille sijainti on loistava ja haluamme kehittää siellä toimintaa edelleen asiakasomistajien tarpeiden mukaan. Pitkälahden S-market on valikoimaltaan jo yksi meidän suurimmista S-marketeistamme. Tuomme muutostöiden myötä myymälään muun muassa Ruokatorin. Olemme laittaneet vireille myös kaavaprosessin, joka mahdollistaa kauppapaikan kehityksen tulevaisuudessa esimerkiksi Prismaksi.

Muutostyöt käynnistyvät tammikuussa ja ne valmistuvat kesäkauppaan. Loppukesän ja alkusyksyn aikana tehdään vielä parkkialueen muutostöitä ja liikennejärjestelyitä.

Savon Voima Oyj ja Osuuskauppa PeeÄssä ovat sopineet Break Sokos Hotel Tahkon uudisosan lämmittämisestä ja viilentämisestä lämpöpumpputeknologian sekä kaukolämmön yhdistelmällä.

 

Normaalia kaukolämpöjärjestelmää täydentäen Break Sokos Hotel Tahkon jäähdytys tullaan toteuttamaan vedenjäähdyttimellä, jonka tuottama lauhdelämpö siirretään Tahkon alueen kaukolämpöverkostoon. Kyseessä on hotellin ilmastoinnin jäähdytyksen hukkalämmön talteenottoa hyödyntävä järjestelmä, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet lämmön talteenottoon. Laitteisto mahdollistaa muun muassa lämmön talteenoton ulkoilmasta aikoina, jolloin hotellia ei tarvitse jäähdyttää.

Projektissa PeeÄssä tarjoaa tilat teknisille järjestelmille, jotka Savon Voima omistaa ja ylläpitää. Laitteistot tulevat olemaan osaksi sisällä hotellin teknisissä tiloissa ja lämmönkeruujärjestelmän osalta myös ulkona.

Järjestelmän käyttöaste saadaan toteutettavilla teknisillä ratkaisuilla erittäin korkeaksi. Nyt tehtävällä sopimuksella Savon Voima voi hyödyntää laitteistoa maksimaalisesti kiertotaloutta edistäen tuottamalla sillä lämpöä Tahkon kaukolämpöverkkoon.

Tehdyn sopimuksen mukaisesti PeeÄssä ostaa palvelun kautta Savon Voimalta lämmön ja viilennyksen ja laitteiston ylläpito sekä omistus ovat Savon Voiman vastuulla. Tämä järjestely helpottaa PeeÄssän budjetointia lämmityksen ja viilennyksen osalta, koska järjestelmän kunnossapidon osuus jää Savon Voimalle. Nyt tehtävät investoinnit hyödyntävät molempia osapuolia ja tekniikan hankkimisen osalta PeeÄssän riskit sekä investoinnin koko jäävät sopimusmallissa kustannustehokkaiksi.

– Osuuskauppa PeeÄssä haluaa olla vastuullinen toimija, ja etsii aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja energian käyttöön ja ilmastopäästöjen vähentämiseen. Meillä PeeÄssässä on kunnianhimoinen tavoite olla vuonna 2025 hiilineutraali oman toiminnan osalta. Tämä hanke tukee tavoitetta erinomaisesti. Tahkon uusi hotellimme tuleekin olemaan hiilineutraali lämmön, sähkön ja jäähdytyksen osalta. Hotellin asiakkaiden viihtyvyys taataan toimivalla ja luotettavalla jäähdytyslaitteella, ja sivutuotteena syntyvä lämpö saadaan nyt hyötykäyttöön koko Tahkon alueelle, Osuuskauppa PeeÄssän ylläpitopäällikkö Jussi Lampinen kommentoi.

Lämmityksen ja viilennyksen yhdistäminen tukee Tahkon alueen elinvoimaisuutta ja on tulevaisuuteen tähtäävä ilmastoteko, jossa hyödynnetään modernia teknologiaa sekä kaukolämpöverkon mahdollisuutta ottaa hukkalämpö talteen. Tavoitteena on vähentää biopolttoaineiden käyttöä tuottamalla kesäaikainen lämpö pääasiallisesti lämpöpumpulla. Nyt asennettavan järjestelmän avulla voidaankin säästää vuosittain jopa kymmeniä rekkalastillisia lämmityskaudella muutoin tarvittavaa puuhaketta. Tulevaisuudessa tavoitteena on luopua kesäaikaan polttamalla tuotetusta kaukolämmöstä Tahkon kaukolämpöverkon alueella, ja muissakin kaukolämpöverkoissa polttamista pyritään vähentämään mahdollisuuksien mukaan.

– Tämä hanke on erinomainen esimerkki ratkaisusta, jossa lämmittäminen sekä viilennys on yhdistetty. Me Savon Voimalla olemme kiinnostuneita toteuttamaan vastaavia järjestelmiä kaikissa kaukolämpöverkoissamme. Tällä hetkellä tuotamme lämpöpumppujen avulla kaukolämpöä jo muun muassa IisalmenJoensuunSuonenjoenLeppävirran sekä Pieksämäen kaukolämpöverkoissa, kaukolämmön tuotepäällikkö Juha Kurikka Savon Voimalta kertoo.

 

Lisätietoja:

Juha Kurikka
Tuotepäällikkö, Savon Voima Oyj
P. 044 723 7234
juha.kurikka(at)savonvoima.fi

Jussi Lampinen
Ylläpitopäällikkö, Osuuskauppa PeeÄssä
P. 044 719 7254
jussi.3.lampinen(at)sok.fi

Original Sokos Hotel Puijonsarven kokous- ja juhlapalvelut ovat saaneet laadukkaasta gastronomiasta, kulinaaristen perinteiden erinomaisesta vaalimisesta sekä loistavasta palvelusta kertovan Chaîne des Rôtisseurs -kilven. Puikkari Conference on Pohjois-Savon neljäs kilpiravintola. Original Sokos Hotel Puijonsarvi täyttää joulukuussa 150 vuotta, juhlinta jatkuu vuonna 2024.

Chaîne des Rôtisseurs -järjestön kansallinen puhemiehistö myöntää kilpiä ravintoloille, joilla on aito intohimo tekemiseen ja kehittymiseen niin keittiössä kuin salin puolellakin.

”Puikkari Conferencessa on onnistuttu luomaan loistavalla tavalla mieleenpainuvia juhlatilaisuuksia, joissa on hyödynnetty erinomaisesti myös paikallisen lähiruoan tarjoamia makuja. Rôtisseurs-kilpi on ennen kaikkea osoitus intohimosta tekemiseen, mutta samalla kilpi haastaa säilyttämään halun jatkuvaan kehittymiseen ja asiakkaiden odotusten ylittämiseen”, sanoo Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg-Ojala.

Chaîne des Rôtisseurs Savo ry:n vouti Juhani Simpanen kertoo, että Puikkari Conferencen taso oli kyllä noteerattu jo aiemmin, ja ravintolaa kehotettiin hakemaan kilpeä. ”Kun kilpihakemus sitten tuli Savon voutikuntaan keväällä 2023, saatiin se ripeässä tahdissa eteenpäin, ja elokuussa kilpihakemus hyväksyttiin Rôtisseursien kansallisessa hallituksessa”, Simpanen kertoo.

”Puikkari Conferencessa niin ruokatuote, palvelu kuin tilat ovat erinomaisella tasolla. Lisäksi Puikkarilla on pitkät perinteet merkittävänä juhlapaikkana alueella. Chaîne des Rôtisseurs Savon voutikunta ottaa ilolla vastaan neljännen kilpiravintolan alueelleen. Hienointa on, että kilven luovutus saadaan tehdä Puikkarin 150-vuotisjuhlavuoden yhteydessä”, Juhani Simpanen iloitsee.

Puijonsarvessa ollaan ylpeitä tunnustuksesta

”Uutinen meille myönnetystä kilvestä sai koko Puikkarin väen rinnat rottingille! Otamme kilven vastaan kunnianosoituksena laadukkaan ruoan parissa tekemästämme hyvästä työstä. Ja meillähän on täällä ihan uskomaton porukka tätä työtä tekemässä. Tunnustus motivoi meitä myös entistä parempaan tekemiseen jatkossa”, Original Sokos Hotel Puijonsarven keittiöpäällikkö, Maître Rôtisseur Toni-Pekka Karjalainen toteaa.

Historialliseen puurakennukseen sijoittuvan kokous- ja tapahtumakeskus Puikkari Conferencen tyylikkäät tilat mahdollistavat niin kokousten, konferenssien ja messujen kuin jopa yli 200 vieraan illallisjuhlien järjestämisen.

”Puikkari Conferencen ruokafilosofia painottaa laadukkaita, kotimaisia raaka-aineita ja suosii paikallisuutta. Huolella mietityt makukokonaisuudet ovat sesongin raaka-aineiden ja kokin luovuuden muodostama kombinaatio”, Karjalainen avaa.

 

150-vuotisjuhlamenu kunnioittaa talon historiaa

Original Sokos Hotel Puijonsarvi täyttää 150 vuotta joulukuussa 2023. Juhliminen aloitettiin jo syyskuussa 2023, ja juhlavuosi jatkuu vuodelle 2024. Tammikuun 27. talossa järjestetään upea Rôtisseurs-gaala juhlavuoden menuineen. Tilaisuudessa Johanna Hornborg-Ojala luovuttaa Chaîne des Rôtisseurs -kilven Puikkari Conferencelle.

Ainutlaatuiselle illalliselle myydään ennakkoon rajoitettu määrä lippuja. Lipunmyynti alkaa pian.

”Juhlavuoden menu kunnioittaa talomme historiaa, sen pitkiä kulinaarisia perinteitä ja paikallisia raaka-aineita. Esimerkiksi alkuun tuleva keittiön tervehdys on paikallisen leipomon mallasleivälle tehty paahtopaistivoileipä, joka juontaa juurensa 100 vuoden taa, jolloin ravintolassa ei saanut nauttia alkoholia tyhjään vatsaan. Yökerho Puikkarin historiaa taas tuodaan esiin syötävässä Bloody Mary -drinkissä. Menu jatkuu muun muassa lähikaritsan lihalla sen eri muodoissa”, keittiöpäällikkö Karjalainen kertoo.

Seurahuoneen saleista ikoniseksi tapahtumataloksi

Original Sokos Hotel Puijonsarven juhlatiloissa on nautittu elämän säihkyvistä juhlahetkistä kolmella eri vuosisadalla. Hotellin tarina sai alkunsa jo vuonna 1873, kun ravintola Kuopion Seurahuone avautui Maaherrankadulle. Tutustu historiaan täällä.

Lisätietoja: Toni-Pekka Karjalainen, keittiöpäällikkö, Original Sokos Hotel Puijonsarvi. puh. 044 719 7983, toni-pekka.karjalainen@sok.fi

 

Chaîne de Rôtisseurs on kansainvälinen gastronominen järjestö, jonka
toiminnan lähtökohtana on yhdistää alan harrastajat ja ammattilaiset. Rotisseurs-kilpi on kansainvälisesti tunnettu kokonaisvaltaisen laadun tunnus, lupaus elämyksestä ja ruokanautinnosta.

Original Sokos Hotel Puijonsarven keittiöpäällikölle Toni-Pekka Karjalaiselle myönnettiin Maître Rôtisseur -arvo elokuussa 2023. Arvonimen voi saada laadukkaasta ruoastaan tunnetussa Rôtisseur -kilpiravintolassa työskentelevä, kollegoidensa arvostama ja suosittelema keittiöalan huippuammattilainen. Karjalainen toimii myös Suomen kokkimaajoukkueen eli Culinary Team of Finland ry:n hallituksessa.

 

Original Sokos Hotel Puijonsarvi on savolainen hotelliklassikko ja monipuolinen tapahtumatalo Kuopion keskustassa, Snellmanin puiston vierellä. Hotellissa on 293 huonetta, neljä ravintolaa, juhlasali Puikkari ja 20 tapahtumatilaa. Hotelli hehkuu historiaa nykypäivän iloiseen ja moderniin savolaiseen elämänmenoon yhdistettynä. Talo on kuin runsauden sarvi, jonka eri tiloista ja palveluista voi ammentaa elämyksiä vieraiden arjen ja juhlan jokaiseen hetkeen.

 

https://www.sokoshotels.fi/fi/kuopio/sokos-hotel-puijonsarvi

Break Sokos Hotel Tahkolla puretaan nyt hotellin päärakennuksen ja ravintola Hophausin välistä siipeä, vuodenvaihteessa alkavat uudisosan rakennustyöt. Hotellin päärakennuksen 66 huoneen, ravintola Hillsiden ja tapahtumatilojen uudistus valmistui syksyllä 2023. Jatkossa Break Sokos Hotel Tahko tarjoaa vierailleen laadukkaan, ympäröivään luontomaisemaan luontevasti istuvan hotellikodin monipuolisine palveluineen.

Marraskuussa 2024 valmistuvaan viisikerroksiseen uudisosaan tulee noin 60 huonetta Standard-luokasta sviitteihin sekä hemmottelu- ja hyvinvointipalveluita. Uusissa luonnonläheisissä huoneissa nukahdetaan ja herätään maiseman äärellä, sillä lähes kaikista huoneista tulee avautumaan upeat näkymät Tahkon rinteiden suuntaan.

”Nykymatkailija kaipaa luonnonläheisyyttä, ekologista kestävyyttä ja hyvinvointipalveluita – asioita, joihin mekin panostamme uudistuksen myötä yhä enemmän. Jatkossa tarjoamme Tahkolle lomaa tai vaikkapa kokousta viettämään tuleville vieraillemme entistä laajemmat palvelut, upean luonnon ja luontoaktiviteettien äärellä”, hotellinjohtaja Anna Hämäläinen sanoo.

Vanhat kalusteet huutokaupattiin – tuotto hyväntekeväisyyteen

Päärakennuksen ja ravintola Hophausin välistä purettavan hotelliosan huonekalut ja vesikalusteet huutokaupattiin yhteistyössä paikallisen Vilin valinnan kanssa. ”Kaikki meni, jopa rakennustarvikkeet parkettia myöten. Olemme iloisia, että toimivat kalusteet saavat jatkaa elämäänsä toisaalla. Se oli tavoitteemmekin”, hotellipäällikkö Krista Saha kertoo.  ”Huutokaupan tuotto menee hyväntekeväisyyteen.

Myös Tislaamoravintola uudistuu

Purettavan hotelliosan päädyssä sijaitseva Tislaamoravintola Hophaus uudistuu sekin, tiedossa on lisää asiakaspaikkoja ja paremmat esiintymismahdollisuudet isommillekin bändeille. Hophaus on suljettu 1.11.2023 asti uudistustöiden vuoksi.

Break Sokos Hotel Tahko uudistuu kahdessa vaiheessa vuosien 2023–2024 aikana. Syyskuussa 2023 valmistuivat päärakennuksen huoneet, ravintola Hillside ja tapahtumatilat. Viisikerroksinen uudisosa valmistuu loppuvuonna 2024. Hotelli on avoinna uudistustöiden ajan. Purkutyöt tehdään arkisin päiväaikaan.

 

Osuuskauppa PeeÄssä investoi vuosina 2023-2024 jättimäiset 28 miljoonaa Pohjois-Savon matkailun kehitykseen.

 

Lisätietoja: Anna Hämäläinen, hotellinjohtaja, Break Sokos Hotel Tahko, puh. 044 7197 965, anna.hamalainen@sok.fi

Break Sokos Hotel Tahko sijaitsee Tahkon matkailukeskuksen sydämessä, rinnemaiseman juurella.  Hotellissa on 120 huonetta, kolme ravintolaa ja viisi kokous- ja juhlatilaa. Hophaus Tahko on valittu Suomen 10 parhaan baarin joukkoon, ravintola Hillsidea luotsaa Chef Rôtisseur Hannu Pöyhönen.

Hotellilla on Green Key- ja Sustainable Travel Finland -ympäristötunnukset merkkinä hotellin kestävän matkailun eteen tekemästä pitkäjänteisestä työstä. Tahkon matkailualueella on lisäksi STF-destinaatiotunnus. Break Sokos Hotel Tahko uudistuu täysin vuosien 2023–2024 aikana.

 

https://www.sokoshotels.fi/fi/tahkovuori/sokos-hotel-tahkovuori