PeeÄssällä onnistunut vuosi


3.2.2017

Osuuskauppa PeeÄssän liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Hintojen halpuuttaminen ja aukioloaikojen vapautuminen toivat lisää asiakkaita ja volyymin kasvua. Työllistimme lähes 1 000 nuorta. Henkilöstölle tarjottiin kattavampia työsuhteita. Omistajien määrä kasvoi selvästi edellisvuotta paremmin.

Ennätyksellinen määrä uusia omistajia

PeeÄssän talouspeitto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien ajan. Viime vuonna uusia omistajia liittyi PeeÄssään 6 260. PeeÄssällä oli vuoden 2016 lopussa 114 957 omistajaa. Lähes 82 prosentissa pohjoissavolaisista talouksissa oli omistajan käyntikortti vuoden lopussa.

Osuustoiminnan keskeisiin periaatteisiin kuuluu palkita omistajiaan heidän ostojensa suhteessa. Bonusta, ylijäämänpalautusta ja maksutapaetua maksettiin yhteensä 28,6 miljoonaa euroa. Omistajaa kohden summa on keskimäärin 253 euroa.

– Se, että uusia omistajia liittyy näin paljon, kertoo meille, että teemme oikeita asioita. Osuuskaupan perustehtävästä lähtevän hintojen halpuuttamisen lisäksi palkitsemme omistajiamme bonuksen, ylijäämänpalautuksen ja maksutapaedun muodossa. Viime vuoden osalta olimmekin parhaiten omistajiaan palkitseva osuuskauppa Suomessa., kiteyttää toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää.

Halpuuttaminen ja vapautuneet aukioloajat vauhdittivat päivittäistavarakaupan kasvua

PeeÄssän liikevaihto kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta, ollen 547,1 miljoonaa euroa.

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi lähes neljä prosenttia, yltäen 351 miljoonaan euroon. Halpuuttaminen ja laajentuneet aukioloajat auttoivat myynnin kehitystä päivittäistavaran osalta. Aiemmin halpuuttamiseen käytetyn kahden miljoonan euron lisäksi, viime vuonna PeeÄssän katteesta käytettiin 0,9 miljoonaa euroa hintojen laskuun.

Käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi muutaman vuoden laskun jälkeen 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta, ollen 58 miljoonaa. Majoituskaupan liikevaihto kasvoi ennätykselliset 12 prosenttia ja ravintolakauppa ylsi hienoon 2,7 prosentin kasvuun. Polttonestelitrojen myynti kasvoi viisi prosenttia, mutta lähes koko vuoden jatkunut maailman markkinahinnan kehitys vaikutti litrahintoihin laskevasti. Euromääräinen liikevaihto jäi edellisvuotta pienemmäksi, ollen 88,8 miljoonaa euroa.

– Pärjäsimme jokaisella toimialallamme viime vuonna yleistä markkinakehitystä paremmin, mutta erityisesti majoitus- ja ravintolatoimialan kehityksestä olemme erittäin iloisia. Halpuutuksilla eli edullisimmilla hinnoilla on suurelle joukolle asiakkaistamme iso merkitys., summaa Tapio Kankaanpää

Kattavampia työsuhteita ja lisää tulospalkkaa henkilöstölle

PeeÄssän palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 1729 henkilöä. Henkilöstön määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta hieman. Henkilöstön kokonaismäärän vähentymiseen on eniten vaikuttanut työsuhteiden kattavuuden parantuminen. Kaupan aukioloaikojen vapautumisen myötä pystyttiin tarjoamaan myös enemmän työtunteja. Lisätyötä tarjottiin ensisijaisesti omille osa-aikaisille työntekijöille. Kokoaikaisten työntekijöiden osuus kasvoi kahdeksan prosenttia.

Henkilöstön työtyytyväisyys oli edelleen erinomainen. Henkilöstön työturvallisuuteen ja työkyvyn tukemiseen panostettiin merkittävästi muun muassa hankkimalla turvajalkineet ja tukemalla omaehtoista liikuntaa.

Hyvästä työstä palkitaan koko henkilöstöä. Tulospalkkoja maksetaan viime vuoden osalta yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.

Energiatehokkuuteen panostetaan jatkuvasti

PeeÄssässä resurssitehokkuuden yhtenä osana on jatkuva hävikin ja jätteiden määrän hallinta sekä energian käytön tehostaminen. Kaatopaikalle ohjautui enää alle neljä prosenttia kokonaisjätteestä ja sekajätteen määrä on vähentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana 13,8 prosenttiyksikköä. Jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön on panostettu merkittävästi.

Sähkön osalta energian kulutus kasvoi hieman edellisestä vuodesta johtuen lisääntyneistä kaupan aukioloajoista, mutta jäi kokonaisuutena vain noin kahteen prosenttiin tehtyjen energiatehokkuustoimenpiteiden johdosta. Näitä olivat muun muassa ledivalaisinmuutokset sekä kiinteistö- ja kylmätekniikan uusimiset. Lisäksi Original Sokos Hotel Puijonsarvelle myönnettiin Green Key- sertifikaatti sitoutumisestaan muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.

Palveluita parannettiin investoimalla

Vaikka investoinnit euromääräisesti laskivat edellisvuosien tasosta, palveluita uudistettiin ja parannettiin monin tavoin. Viime vuoden merkittävimpiä investointeja olivat Sokos Original Hotel Puijonsarven peruskorjaaminen ja huoneiden uusiminen, uuden S-marketin valmistuminen Vieremälle, S-market Varpaisjärven remontointi, Sale Niiralan muutto entisiin ABC:n tiloihin, Prismojen esillepanouudistukset sekä ravintola Apteekkarin uusavaus Kuopiossa. Energiatehokkuuteen panostamista jatkettiin edelleen osana investointeja. Investoinnit olivat yhteensä 9,3 miljoonalla euroa.

Alueellisten tuotteiden kysyntä kasvussa

Alueellisten tuotteiden kysyntä on PeeÄssän toimialueella vahvaa ja kysyntä kasvoi viime vuonna. Viime vuoden aikana erityisesti leipomotuotteiden ostoja on keskitetty alueellisesti. PeeÄssällä on noin 300 alueellista toimittajaa, jotka toimittavat tuotteitaan PeeÄssän kauppoihin ja ravintoloihin. Viime vuonna elintarvikeostot lähialueilta olivat noin 44 miljoonaa euroa.

Kiinteistöhuollon ja –hoidon, investointien sekä palvelujen ostot omalta alueelta oli noin 27 miljoonaa euroa.

Mahdollisuus 10 miljoonan euron ylijäämänpalautukseen

Myynnin kasvu ja edelleen kehittynyt kustannustehokkuus kasvattivat tuloksen 22,2 miljoonaan euroon. Tulos oli selkeästi edellistä vuotta sekä suunniteltua parempi.

– Erityisen ilahduttavaa viime vuodessa oli käyttötavarakaupan, majoitus- ja ravitsemiskaupan kasvu. Aukioloaikojen muutos aiheutti haasteita toimintaan monelle eri tavalla, niistä kuitenkin selvittiin hyvin. Tästä ja hyvästä tuloksesta iso kiitos kuuluu meidän osaavalle henkilökunnalle. On ollut ilahduttavaa lukea vuoden aikana lisääntyneitä positiivisia asiakaspalautteita määrää., kertoo Tapio Kankaanpää.

Hyvä tulos ja pienentyneet investoinnit mahdollistavat aikaisempaa suuremman ylijäämänpalautuksen maksamisen. PeeÄssän hallitus ja hallintoneuvosto esittävät kevään edustajiston kokouksessa kahden prosentin ylijäämänpalautuksen maksamista. Tämä tarkoittaisi noin kymmenen miljoonan euron palauttamista omistajien käyttöön.

PeeÄssän tärkein tehtävä on tarjota edulliset hinnat omistajille. Ne yhdessä bonuksen kanssa tarjoavat suurimman taloudellisen hyödyn omistajille. Näiden etujen kasvattamista jatkamme edelleen. Ylijäämänpalautuksen maksaminen on osuustoiminnan erityispiirre, jota voidaan käyttää rahoitustilanteen salliessa, niin kuin nyt tapahtuu. Uskon noin kymmenen miljoonan euron palautuksen olevan taloutta piristävä tekijä Pohjois-Savossa., kommentoi Tapio Kankaanpää.

Varovaisia odotuksia talouden piristymisestä

Viime vuoden loppupuolella alkaneen positiivisen vireen odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna. PeeÄssässä uskotaan myynnin kasvuun kaikilla sektoreilla alkaneena vuonna. PeeÄssä jatkaa toiminta-ajatukseen kuuluvaa halpuuttamista tänäkin vuonna.