Osuuskauppa PeeÄssä aloittaa majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialaa koskevat muutosneuvottelut


11.1.2024

Osuuskauppa PeeÄssä käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat osuuskaupan majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialaa. Muutosneuvottelut käynnistyvät tammikuun kolmannella viikolla.

Neuvottelujen taustalla on yhteiskunnan yleisen taloudellisen tilanteen mukanaan tuoma asiakkaiden kysynnän ja ostokäyttäytymisen muutos sekä osuuskaupan majoitus- ja ravitsemiskaupan toiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet.  Toimenpiteitä harkitaan majoitus- ja ravitsemiskaupan olemassa olevan työvoimaresurssin ja työvoimatarpeen tasapainottamiseksi ja toimialan talouden tervehdyttämiseksi sekä uudelleenorganisoitumiseksi tavalla, joka tukee toimialan pääsyä osuuskaupan uudistetun strategian tavoitteisiin. Lisäksi muutosneuvotteluiden yhteydessä suunnitellaan yhdenmukaistaa toimialan sopimuspalkkaisen henkilöstön palkkarakenne vastaamaan EU:n palkka-avoimuusdirektiivin ja osuuskaupan henkilöstöpolitiikan tavoitteita tasa-arvoisesta ja läpinäkyvästä palkkausmallista.

Syyt muutosneuvotteluihin ovat sekä tuotannolliset ja taloudelliset että työnantajan toiminnan osittainen uudelleenorganisointi.

Toimialalla työskentelee 460 henkilöä. Muutosneuvottelut koskevat koko toimialan henkilöstöä lukuun ottamatta toimialajohtajaa, keskijohtoa ja suurinta osaa toimipaikkojen tulosvastuullisista esihenkilöistä.

Suunnitelmat tarkentuvat kuusi viikkoa kestävien muutosneuvotteluiden ja henkilöstön edustajien kanssa käytävien keskustelujen edetessä. PeeÄssä arvioi alustavasti, että suunnitelma voi toteutuessaan johtaa enintään 15 henkilön irtisanomiseen, enintään 45 työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuoliseen muuttamiseen tai sopimustuntien vähentämiseen sekä enintään 90 henkilön osalta palkkarakenteen muutokseen.

Työnantajan tavoitteena on, että työntekijöitä ei jouduta päätösten, suunnitelmien tai toimintamallien toteutuessa irtisanomaan, vaan kaikille pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan uutta työtehtävää PeeÄssästä.

 

Lisätietoja antavat:

Aleksi Vuorinne

majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja

aleksi.vuorinne@sok.fi

p. 050 449 9404

 

Tiina Tolvanen

henkilöstö- ja talousjohtaja

tiina.tolvanen@sok.fi

p. 050 4686 686