Arvot ja asiakaslupaukset – aitoja asioita arjessa


12.10.2023

PeeÄssän arvot on kuluneen vuoden aikana sanoitettu uusiksi. Arvojen perustana olleet ajattelu- ja työtavat ovat peeässäläisille tuttuja, ja siksi arvot tuntuvat helposti ymmärrettäviltä, oikeilta ja arkeen sopivilta. PeeÄssän arvot on tiivistetty neljään sanaan, ajan hengen mukaisesti hashtageilla varustettuna: #tunteella, #toimeliaasti, #yhdessä ja #ylpeästi.

Teksti: Kristiina Tammitie | Kuvat: Pentti Vänskä

 

Parhaimmillaan yrityksen arvot näkyvät konkreettisina asioina jokaisen työntekijän ja jokaisen asiakkaan arjessa, toimivat johtamisen keskeisinä välineinä ja ohjaavat kaikkea tekemistä.

– Haluamme, että PeeÄssän arvot puhuttelevat ja ovat aito arjen työväline, jolla sanoitamme sitä, miten haluamme toimia ja minkälaisia asioita meillä arvostetaan, Kuopion Prisman johtaja Kirsi Jeskanen kiteytti arvojen julkistamistilaisuudessa, joka toteutettiin jokaisessa PeeÄssän toimipaikassa yhtä aikaa asiakasomistajien tilipäivänä 10.10.

Arvoja on työstetty osana parhaan elämän matkaa, yhdessä PeeÄssän henkilökunnan, hallinnon väen ja asiakkaiden kanssa. Keskusteluissa, kyselyissä ja pohdinnoissa arvojen taakse on kertynyt tärkeitä asioita, kuten aito ystävällisyys, auttaminen ja kohtaamisten merkitys, ammattitaito sekä yhdessä tekeminen, samoin sujuva, turvallinen ja häiriötön työskentely ja asiointi.

– Arvomme ja asiakaslupauksemme osuvat niin hyvin yhteen, että niistä on muodostunut arvojen ja lupausten liitto, joka määrittelee, miten meillä ollaan ja eletään toistemme ja asiakkaidemme kanssa. Olemme nyt nostaneet arvot ja lupaukset pois pöytälaatikosta myymälöidemme paraatipaikoille, julkisiksi ja kaikkien nähtäville, Kirsi Jeskanen totesi.

Hän korosti, että keskustelu jatkuu.

– Haluamme kuulla, miten onnistumme arvojen ja lupausten toteuttamisessa, edetessämme kohti tavoitettamme eli parasta elämää Savossa.

Prisman päivittäistavaraosaston myyntipäällikkö Miia Karjalaisen mukaan arvot on otettu työryhmissä arjen työkaluksi ilahduttavan #toimeliaasti.

– Helposti muistettavat ja omaksuttavat arvot ovat hypänneet nopeasti meidän suuhun. Ne tarkoittavat monia asioita ja niillä saa katettua paljon erilaisia tekemisiä, mikä helpottaa sisäistä viestintäämme ja näkyy toivottavasti asiakkaillemme entistäkin parempana palveluna.

Kuopion Prisman voimanaiset, myyntipäälliköt Miia Karjalainen ja Sanna Isrikki, palvelupäälliköt Kirsi Haimakainen ja Sari Backlund sekä Prisma-johtaja Kirsi Jeskanen, toivoivat asiakkaiden antavan matalalla kynnyksellä palautetta siitä, miten PeeÄssän arvot ja lupaukset toimivat arjen keskellä.

PeeÄssän arvot ja asiakaslupaukset on nyt nostettu avoimesti esille, kaiken kansan tiedoksi.

Kysyimme arvojen ja lupausten liiton lanseerauksen jälkeen Prisman työntekijöiltä, minkälaisia asioita arvot pitävät sisällään. Näin satunnaisotannalla myymälässä työn lomassa jututetut myyjät ja päälliköt kommentoivat:

#Tunteella

– Tunteita saa nyt näyttää. Voidaan iloita sekä omista että toisten onnistumisista, mutta myös vaikeista hetkistä saa puhua ja nostaa niitä esiin.

­– Nautitaan siitä, mitä tehdään. Tunne yhdistää meitä, vaikka ollaankin hyvin kirjava porukka.

– Kohdataan ihmiset aitona itsenämme, katsotaan silmiin ja ollaan läsnä.

– Arvostetaan itseämme ja toisiamme. Hyväksytään ihmiset sellaisina kuin he ovat.

­– Huomioidaan muut ihmiset ja ollaan asiakkaidemme arjessa mukana.

– Tunne tuo työhön enemmän sisältöä ja merkitystä.

– Enemmän painoarvoa työn tekemiseen, oman työn ymmärtämiseen sekä työkavereiden ja asiakkaiden kohtaamisiin.

 

#Toimeliaasti

– Tehdään asiat kerralla kuntoon, mahdollisimman hyvin.

– Viedään asiat maaliin, eikä anneta ainakaan helpolla periksi.

– Suhtaudutaan avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti uusiin asioihin, eteenpäin katsoen.

– Arvostetaan ja ruokitaan ihmisten erilaisia taitoja. Kaikki eivät ole hyviä samoissa asioissa, mutta jokainen on taitava jossakin.

– Tuodaan ammattitaitoa ja onnistumisia esiin uudella tavalla toimipaikoissa ja somessa.

 

#Yhdessä

– Onnistumme aina yhdessä ja epäonnistumisista mennään yli yhdessä.

­– Ketään ei jätetä yksin. Työkaveri on aina rinnalla auttamassa, tukemassa ja tsemppaamassa.

– Tehdään yhdessä oman porukan, asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa asioita niin, että meillä kaikilla on hyvä olla.

– Vahvistetaan vuorovaikutusta joka suuntaan ja otetaan vastuuta oman alueemme kehittämisestä.

– Teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa Savosta parasta paikkaa elää, yksi kohtaaminen kerrallaan.

 

#Ylpeästi

– Tehdään asiat niin, että voimme olla ylpeitä sekä yksilöinä että yhteisönä omasta työstämme, myymälästämme ja työnantajastamme.

– Voin ylpeänä sanoa, että tämä on minun työpaikka ja meillä on huipputiimi töissä.

–  Asiakkaan positiivisen palautteen jälkeen voin ylpeänä todeta, että ollaan yhdessä onnistuttu.

– Olen todella ylpeä meidän porukastamme, osaamisestamme ja valtavasta henkisestä potentiaalista, jota meiltä löytyy.

– Kun ollaan vastuullisia ja kehitetään tekemisiä koko ajan eteenpäin katsoen, myös asiakasomistajamme voivat olla ylpeitä omasta osuuskaupastaan.

– Arvot kuulostivat heti ensituntumalla läheisiltä ja tutuilta, totesi Raija Partanen.
Hän nostaa itselleen tärkeimmäksi arvon Yhdessä.
– Työkavereilta saa joka tilanteessa apua, aina voi ja saa kysyä, ja joltain löytyy varmasti vastaus. Ikinä ei jää yksin, Raija perusteli.
Häntä puhuttelee myös arvo Ylpeästi.
– Olen todella ylpeä siitä, että olen peessäläinen, koska meillä tehdään asiat oikein. Henkilöstöstä pidetään huolta, meillä on todella hyvät edut ja nuoria ihmisiä palkataan ja otetaan harjoittelemaan.

– Jokaisen arvon taustalla on se ajatus, että teemme joka päivä ja hetki parhaamme, jotta asiakkaamme saavat meiltä parasta palvelua. Kun jokainen huolehtii, että omat työtehtävät tulevat kunnolla tehdyksi ja auttaa työkaveria onnistumaan, toimimme arvojemme mukaisesti, Natalia Gavrilyuk pohti. – Yhdessä olemme enemmän, ja kun tunne on mukana tekemisessä, jokainen antaa aina enemmän. Toimeliaisuus on ainakin omalla kohdallani sitä, että en meinaa malttaa olla edes tätä pientä jutteluhetkeä paikallani työntämättä samalla tavaraa hyllyyn, Hanna Puustinen jatkoi. He kertoivat olevansa vilpittömän ylpeitä työnantajastaan ja työpaikastaan. – Muutin viisi vuotta sitten Kuopioon Joensuusta, jossa työskentelin Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa. Aika paljon kertoo se, että muuttamiseni ehdoton ehto oli, että pääsen PeeÄssälle töihin. Osuuskaupassa henkilöstöasiat niin paljon paremmalla mallilla kuin muualla, Hanna tietää.

Kuuntele Parhaan elämän podcast, jossa Kirsi Jeskanen ja Miia Karjalainen pohtivat PeeÄssän arvojen merkitystä ja sisältöä tästä